Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvuk u trudnoći je nezaobilazan deo pregleda koje prođu sve trudnice. Mnoštvo je razloga zbog kojih se kod trudnica radi ultrazvučni pregled, a oni se smenjuju prema periodima trudnoće.

Ultrazvuk u trudnoći predstavlja propuštanje ultrazvučnih talasa visoke frekvencije kroz matericu. Oni se odbijaju od bebe, a u zavisnosti kroz kakvu gustinu tkiva prolaze, takvu sliku dobijamo. Na primer, pošto su kosti velike gustine, one se vide kao beli odjek, a s obzirom da je plodova voda male gustine, ona je crno na ekranu.

Ultrazvučni pregled se može raditi preko stomaka i kroz vaginu. UZ pregled kroz vaginu se radi uglavnom u ranoj trudnoći i ponekad tokom prvog trimestra, kada je beba mala i potrebno je približiti joj se da bi se bolje videla, te kada je potrebno videti grlić materice, a preko stomaka gledamo kada je beba veća.

Ultrazvuk u trudnoći

Zašto je važan ultrazvuku trudnoći?

Ultrazvuk je postao nezamenjiva dijagnostička metoda u trudnoći. Počevši od prvog ultrazvučnog pregleda kojim se potvrđuje ne samo postojanje trudnoće, već i njena lokacija. Pri tome se u prvom redu misli na isključivanje postojanja vanmaterične trudnoće.

Osim toga na ultrazvučnom pregledu se mogu otkriti mnoge anomalije, koje mogu iziskivati dalja dijagnostička ispitivanja poput biopsije horionskih čupica ili amniocenteze. Posebna kategorija jeste ekspertni ultrazvučni pregled koji se obavlja od 20-24 nedelje trudnoće.

Ultrazvuk se u ranoj trudnoći obavlja da bi se:

  • Utvrdila trudnoća u materici i time isključila vanmaterična trudnoća;

  • Utvrdila vitalnost fetusa otkucajima fetusnog srca;

  • Ustanovilo prisustvo jednog ili više fetusa;

  • Odredila gestacijska starost i utvrdio verovatan termin porođaja.

Kasnije u trudnoći, ultrazvuk se radi da bi se:

  • Ustanovili otkucaji srca fetusa;

  • Uočio položaj posteljice i odredio u odnosu na grlić materice;

  • Odredila količina plodove vode oko bebe;

  • Odredio položaj bebe;

  • Odredila predpostavljena težina ploda;

  • Merenje dužine grlića materice u cilju prevencije prevremenog porođaja.

Ultrazvuk u trudnoći

Kada se radi ultrazvuk u trudnoći?

Ultrazvuk u trudnoći – U prvom trimestru:

od 6. do 8. nedelje da bi se utvrdila intrauterina trudnoća, gestacijska starost, kao i  vitalnost ploda na osnovu otkucaja srca fetusa. Od 11. do 14. gestacijske nedelje prvi specijalistički, detaljan ultrazvučni pregled koji se radi u cilju genetskog skrininga, merenje ultrazvučnih markera i utvrđivanje uredne morfologije fetusa (pošto su svi organski sistemi formirani).

Ako želite da saznate pol bebe on se obično može utvrditi već od 12. nedelje trudnoće u 98% slučajeva. Imajte na umu da ultrazvuk nije nepogrešiva metoda utvrđivanja pola vašeg deteta, postoji šansa da se ultrazvučne slike pogrešno protumače.

Ultrazvuk u trudnoći – U drugom trimestru:

U periodu od 16. do 18. gestacijske nedelje ultrazvučnim pregledom potvrđuje se urednost morfologije fetusa po organima. Drugi specijalistički detaljan ultrazvuk između 22. i 24. gestacijske nedelje u cilju konačne analize svih organskih sistema, potvrde uredne morfologije i isključivanja fetalnih anomalija.

Ultrazvuk u trudnoći – U trećem trimestru:

U 28, 32.  i 36. gestacijskoj nedelji kontroliše se ultrazvučno rast fetusa, kontroliše se količine plodove vode, pupčanik, položaj bebe i prati se stanje bebe Doppler merenjem. Od 36. do 40. nedelje ultrazvuk se radi na svake dve nedelje radi kontrole dobrog stanja bebe i trudnoće.

Šta je ekspertski ultrazvuk?

Ekspertski ultrazvučni pregled omogućava detaljan pregled svih organa  i struktura ploda tokom drugog trimestra (između 22. i 24. nedelje)  trudnoće. Uz ultrazvučni pregled rade se i sva doplerska merenja.  Pregled je potpuno bezbolan i traje oko 30 minuta.

4D ultrazvuk

Svaki budući roditelj želi da vidi svoju začetu bebu kako se pomera i raste u stomaku mame. Primenom novih tehnologija i modernog 4D ultrazvuka ovo je omogućeno onim roditeljima koji žele da na vreme znaju da li je sa njihovom bebom sve u redu i da li trudnoća protiče kako treba.

Za razliku od 3D ultrazvuka, 4D omogućava roditeljima da vide svoju bebu kako se pomera u materici. Osim prijatnog prvog susreta sa plodom, ovakvim testom lekari dobijaju uvid i mogućnost da dijagnostikuju zdravstvene probleme kod bebe u materici. Ovo ranije nije bilo moguće.

Ultrazvuk u trudnoći

Šta omogućava 4d ultrazvuk?

4D ultrazvuk omogućava posmatranje celog spektra motoričke aktivnosti i ponašanja ploda –  aktivnosti tela i ekstremiteta (sisanje prsta, dodirivanje pojedinih delova tela rukama i sl.) i  mimike lica (zevanje, osmeh, mrštenje, plač, otvaranje očnih kapaka itd.). Istražuju se i mogućnosti procene stanja ploda na osnovu izraza njegovog lica i ukupnog ponašanja, kako spontanog, tako i na određene spoljašnje stimuluse.

Razlika između ekspertskog ultrazvučnog pregleda i 3d/4d ultrazvuka?

Uvaženo je mišljenje da je ekspertski (detaljan) ultrazvučni pregled u trudnoći isto što i 3D/4D pregled u trudnoći. Iako su ova dva pregleda komplementarna, oni se ne mogu upoređivati.

Sa stručnog aspekta, u trudnoći postoje dve vrste UZ pregleda: standardni i detaljni (ekspertski). I jedan i drugi pregled mogu, ali ne moraju, biti urađeni na 3D/4D ultrazvučnom aparatu.

Ekspertski ultrazvučni pregled ploda je najdetaljniji i, samim tim, najpouzdaniji pregled bebe u trudnoći. Ovaj pregled podrazumeva analizu svega što je moguće videti ultrazvukom u trudnoći. Za razliku od detaljnog (ekspertskog) pregleda, na standardnom ultrazvučnom pregledu gleda se znatno manje anatomski detalja ploda. Standardnim UZ pregledom je moguće otkriti do 50%, a detaljnim oko 75-85% anomalija ploda.

Najuočljivija razlika između ova dva pregleda je analiza građe i funkcije srca ploda (fetalna ehokardiografija). Fetalna ehokardiografija je sastavni (obavezni) deo ekspertskog pregleda, dok se na standardnom pregledu ne radi.

Iako za ekspertski ultrazvučni pregled u trudnoći nije neophodan 4D ultrazvučni uređaj, upotreba 3D/4D tehnologije ovaj pregled znatno olakšava. Najbolja kombinacija za ultrazvučni pregled u trudnoći je detaljan pregled na 3D/4D ultrazvučnom aparatu, tj. ekspertski 3D/4D ultrazvučni pregled ploda.

Ultrazvuk u trudnoći

Šta je to Color Dopler?

To je jedna vrsta tehnike kod koje se prati smer i brzina protoka kroz krvne sudove i na taj način se stiče utisak o protocima. Uglavnom se koristi da bi se videlo u kakvom stanju je beba, a najčešće se prate protoci kroz pupčanik bebe, njenu glavu i krvne sudove u stomaku.

Da li je ultrazvuk bezbedan?

Studije i iskustvo su pokazali da ultrazvuk nije štetan ni po majku ni po bebu. Ne postoje štetne kontraindikacije po bebu. U suštini, ultrazvuk koji se koristi za dijagnostiku nije štetan, samo se ograničavaju dopler merenja u vremenskom trajanju i gestacijskoj starosti.

Da li se na ultrazvuku pouzdano može utvrditi bebin pol?

Da, a kako trudnoća sve više odmiče, određivanje pola je sve lakše i pouzdanije. Pol se može videti već sa 16 nedelja, ali je najbolje sačekati do 20. nedelje jer su od tada pa na dalje iznenađenja sve manje moguća. U nekim slučajevima: kada se beba loše namesti, ne želi da raširi nogice, postoji problem majčine gojaznosti ili smanjene količine plodove vode – nije moguće sa sigurnošću odrediti pol.

Šta ako se na UZ pregledu vidi da nešto nije u redu?

Ako nešto nije u redu, potrebni su dalji pregledi, uglavnom kod lekara koji se bave takvim problemima, koji će dalje da razgovaraju sa vama o potrebi za daljim pregledima, o mogućnostima dijagnostike, vrsti problema, prognozi i daljim opcijama.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.