Prekid trudnoće

Prekid trudnoće je intervencija koja se radi do 10 nedelje trudnoće. U medicinskom smislu možemo razlikovati prekid trudnoće iz medicinskih razloga (narušeno zdravlje ploda), socijalnih razloga, prekid zbog neplanirane trudnoće, kao i velikog broja individualnih razloga zbog kojih se jedna žena može odlučiti na ovu intervenciju.

KOJA JE PRIPREMA PRE OBAVLJANJA ABORTUSA?

Od analiza je neophodno uraditi ginekološki ultrazvuk i utvrditi starost trudnoće. Potrebno je znati krvnu grupu i Rh faktor pacijentkinje. U zavisnosti od pregleda, ginekolog može zatražiti da se obave i neke dodatne analize i pregledi.

O INTERVENCIJI

Intervencija se radi u uslovima lokalne anestezije ili u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji i traje oko 10 min. Ova procedura se radi pod kontrolom ultrazvuka pri čemu sve vreme u toku intervencije ginekolog ima jasnu sliku ploda i time se u potpunosti izbegava deo intervencije koji se ranije radio “na slepo”. Kontrola ultrazvukom omogućava i da se nakon intervencije odmah potvrdi da je sadržaj materice prazan i da nema zaostataka trudnoće.

Nakon intervencije potrebno je mirovanje i kontrola krvarenja u trajanju od oko jednog sata. Posle intervencije se preporučuje mirovanje, a sutradan se pacijentkinja može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE

Iako se ova intervencija danas smatra rutinskom, ipak postoje rizici posle namernog prekida trudnoće. Neke od komplikacija koje se mogu pojaviti nakon intervencije su jaka krvarenja, povrede materice, probijanje zida materice, infekcije, oskudni ciklus ili potpuni izostanak menstruacije, međusobno spajanje zidova materice, infertilitet i sterilitet.

Svi prethodno pomenuti rizici su u današnje vreme u velikoj količini smanjeni, zahvaljujući unapređenoj tehnologiji i najsavremenijim aparatima.

KAKO SE PONAŠATI POSLE INTERVENCIJE?

Posle intervencije se preporučuje mirovanje tokom dana i kontrola krvarenja. Sledećeg dana moguće je obavljanje uobičajenih dnevnih aktivnosti.

KAKO DONETI ODLUKU?

Odluka o ovoj intervenciji je – teška. Individualni su razlozi zbog kojih razmišljate o ovoj intervenciji, a samim tim individualni su i mehanizmi uz pomoć kojih ćete se nositi sa ovom odlukom. Ono što je sigurno, jeste da će Vam podrška biti potrebna. Ne treba da kroz to prolazite sami.