Kolor dopler

Kolor dopler ima važan uticaj na procenu protoka krvi i kiseonika koji prolazi kroz pupčane vene i time utiče eventualan na hitan prijem i prevremeni porođaj.

Kolor Dopler je savremena ultrazvučna dijagnostika kojom se precizno meri protok krvi u krvnim sudovima materice i jajnika. Tokom ovog ultrazvučnog pregleda meri se i indeks otpora (RI) i pulsatilni indeks (PI).

Ovaj pregled se radi na ultrazvučnom aparatu koji ima opciju Kolor Doplera. Ultrazvučnom metodom dobijamo na ekranu sliku (dvodimenzionalni prikaz) ispitivanih organa u različitim presecima, a Kolor Dopler metodom možemo da merimo protoke krvi kroz krvne sudove ispitivanih organa.

Razvoj Doplerske ultrazvučne tehnike u poslednjih nekoliko godina je omogućio veliku ekspanziju i primenu u akušerstvu, posebno u pogledu praćenja i procene statusa fetusa. Doplerska ultrazvučna tehnika je danas najčešće primenjivana za detekciju pulsacija fetalnog srca i cirkulacije u fetalnim krvnim sudovima. Zbog toga Kolor Dopler ima esencijalan značaj u dijagnostici i praćenju trudnoće.

Zašto se radi Kolor Dopler?

Dopler na osnovu ovoga može da meri brzinu kretanja eritrocita, odnosno krvi, kroz krvne sudove i srce, što je izuzetno važno u akušerstvu za plod i njegov razvoj, a u ginekologiji za dijagnostiku tumoroznih promena na unutrašnjim genitalnim organima.

Kolor doplerom krvnih sudova ženskih genitalija se utvrđuje protok krvi u krvnim sudovima jajnika i materice. Od važnosti za dijagnozu su pulsatni indeks i indeks otpora. Kolor dopler se koristi kada se uoče promene na jajnicima ili materici u vidu tumora, mioma, polipa i zadebljalog endometrijuma za precizniju dijagnostiku.

Primenom kolor dopler metode,  može se uočiti razlika između dobroćudnih i zloćudnih tumora. Zloćudne  novotvorine (maligni tumori) su znatno više prokrvljene u odnosu na  benigne tumore i imaju sniženi indeks otpora (RI) i veliki pulsatilni  indeks (PI).

Dobroćudne tvorevine (benigni tumori) imaju normalnu građu krvnih sudova, a samim tim i viši indeks otpora. Na osnovu tih karakteristika pomoću kolor dopler metode razlikujemo dobroćudne od zloćudnih tumora.

Priprema

Nekoliko dana pre pregleda nemojte koristite vaginalnu terapiju (vaginalete i vaginalne kreme). Potrebno je da mokrite neposredno pre pregleda kako bi se adekvatno obavilo ispitivanje. Ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

Kako se izvodi Kolor Dopler?

Transvaginalni ultrazvučni pristup podrazumeva uvođenje sonde u  vaginu (prethodno se vrh sonde prekrije ultrazvučnim gelom te se na  sondu navuče posebna gumena navlaka ili prezervativ). Sonda je mali plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase.

Ovim pristupom su materica i jajnici blizu sonde te se pomoću kolor dopler efekta otkriva specifični doplerski zapis svakog krvnog suda i specifične  vrednosti indeksa otpora (RI) i pulsatilnog indeksa (PI).

Koji su potencijalni rizici Kolor Doplera?

Kolor Dopler je potpuno neškodljiva, efikasna i bezbolna metoda i ne nosi nikakav rizik.

Nakon pregleda

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Kolor dopler u trudnoći

Kolor dopler u trudnoći je od vrhunskog značaja, jer omogućava detaljno praćenje i merenje protoka krvi kroz različita tkiva ploda. Takođe, od velikog značaja je i merenje protoka kroz pupčanu vrpcu ploda. O upotrebi kolor doplera u trudnoći odlučuje ginekolog na osnovu indikacija.

Od samog početka trudnoće Kolor Doplerom registrujemo srčanu radnju, a na svakom narednom ultrazvuku protok kroz srce i pupčanik. U trećem trimestru se prati protok krvi kroz pupčanik, srednju moždanu aortu i druge krvne sudove prema potrebi.

Ovakvo prikazivanje krvnih sudova u ranoj trudnoći omogućava otkrivanje nekog razvojnog poremećaja ploda i daje odgovore na mnoga pitanja kao što su: postoje li neka hromozomska oštećenja ili anatomske anomalije, da li krvotok u posteljici obezbeđuje pravilno napredovanje ploda, zatim, boluje li buduća majka od bolesti koja je neposredno ugrožava u toku trudnoće, porođaja ili nakon njega i sl.

Kolor dopler ima važan uticaj na procenu protoka krvi i kiseonika koji prolazi kroz pupčane vene i time utiče eventualan na hitan prijem i prevremeni porođaj.

Dopler se koristi i kod sumnji na neke anomalije, ali i postojanja interblizanačke transfuzije, sumnje na malokrvnost bebe kod neslaganja Rh statusa majke i oca (Rh negativna majka/Rh pozitivan otac), kod provere stanja bebe kod zaostajanja bebe u rastu, smanjene količine plodove vode i uznapredovalog starenja posteljice.

RH negativne majke

Rh(D) status neke osobe opisuje se kao pozitivan ili negativan – onaj ko ima Rh(D) antigen je pozitivan, ko nema je negativan.

Ako Rh negativna majka začne sa Rh pozitivnim muškarcem, beba može biti i Rh pozitivna i Rh negativna, što nema značaja u prvoj trudnoći, ali može biti od značaja u sledećim, nakon što dođe do kontakta između majčine i bebine krvi tokom ili nekih događaja tokom trudnoće, kada se majka “senzibiliše” na Rh pozitivnu bebu.

Ako je samo jednom postojala trudnoća sa Rh pozitivnom bebom, antitela ostaju u organizmu zauvek. Vrlo je važno navesti sve trudnoće, jer antitela mogu nastati i posle pobačaja.

U sledećoj trudnoći, ako je i ta druga beba Rh pozitivna, majčino telo “prepozna” takvu krv i počne odmah da pravi antitela, što može da dovede do uništavanja eritrocita bebe i sledstvenog razvitka malokrvnosti bebe. Zato se majkama koje se Rh negativne, a rode bebe koje su Rh pozitivne, u roku od tri dana nakon porođaja, daje anti D antitela.

Ako je majka Rh pozitivna, a otac bebe Rh negativna, nema komplikacija.

Krvna grupa i Rh faktor se određuju na samom početku trudnoće – ako je mama Rh negativna, važno je znati i Rh stanje oca bebe, te kontrolisati Rh antitela tokom trudnoće. Stanje Rh antitela kontrolisaće se nekoliko puta tokom trudnoće, ako ne bude skoka antitela, nema potrebe ni za kakvom posebnom intervencijom.

Injekcija sa dozom Rh antitela dobija se posle svakog porođaja, odnosno posle svakog rađanja Rh pozitivnog deteta, ali se može dobiti i tokom trudnoće – posle svake invazivne intervencije koja može da dovede do senzibilizacije – biopsije čupica, amniocenteze, korodocenteze, čak i posle obilnijeg krvarenja.

Ako se pojave RhD antitela, a nivo bude nizak, uglavnom ne dolazi ni do kakvih problema. Ali, ako titar raste, moguće je da će se morati pratiti stanje bebe, u smislu postojanja malokrvnosti., te da se, ako se utvrdi problem, uradi tzv intrauterina transfuzija.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.