Cenovnik

 • Ginekološki pregled 3.000 din
 • Konsultacije 5.000 din
 • Kolposkopija sa papanikolau testom 4.500 din
 • Kolposkopija, papanikolau test i ultrazvučni pregled 7.500 din
 • Sistematski ginekološki pregled (kolposkopija, papanikolau test, ultrazvučni pregled male karlice i ultrazvučni pregled dojki) 9.500 din
 • Ultrazvučni pregled 6.500 din
 • Folikulometrija 3.000 din
 • Ultrazvučni pregled dojki 5.000 din
 • 4D ultrazvučni pregled 10.000 din
 • Specijalistički pregled 6.000
 • Konsultacija endokrinologa 6.000 din
 • Konsultacija hematologa 6.000 din
 • Internistički pregled 6.000 din
 • CTG 3.000 din
 • Prekid trudnoće 33.000 din
 • Explorativna kiretaža sa histopatološkom analizom dobijenog uzorka 35.000 din
 • Hlamidija, mikoplazma i ureaplazma PCR 9.000 din
 • Davanje injekcije 1.000 din
 • Davanje infuzije 3.000 din
 • Inseminacija 30.000 din
 • HSSG ( prohodnost jajovoda ) 39.000 din
 • Histeroskopija od 45.000 – 76.500 din
 • Biopsija grlića sa histopatološkom analizom 17.500 din
 • Biopsija sa vaporizacijom grlića 21.000 din
 • Konizacija grlića sa histopatološkom analizom 48.000 din
 • Incizija bartolinijeve žlezde 12.000
 • Vaporizacija kondiloma od 9.900 ( u zavisnosti gde se nalaze i koliko ih ima )
 • Polipektomija i kiretman u lokalu 20.000 din
 • Aplikacija spirale 6.500 din
 • SIS ( dokazivanje polipa u materici ) 8.600 din
 • CVS ( biopsija horionskih čupica ) sa genetskom analizom ( QF PCR metoda ) 45.000 din
 • CVS ( biopsija horionskih čupica ) sa genetskom analizom ( QF PCR + citogenetika ) 48.400 din
 • Amniocenteza sa genetskom analizom uzorka 55.000 din
 • Stres test bešike 11.600 din