Cenovnik

 • Ginekološki pregled 2.500 din
 • Kolposkopija sa papanikolau testom 3.900 din
 • Kolposkopija, papanikolau test i ultrazvučni pregled 6.200 din
 • Sistematski pregled (kolposkopija, papanikolau test, ultrazvučni pregled male karlice i ultrazvučni pregled dojki) 7.900 din
 • Ultrazvučni pregled od 5.000 do 8.000 din
 • Folikulometrija 3.000 din
 • Ultrazvučni pregled dojki 5.000 din
 • 4D ultrazvučni pregled 9.000 din
 • Specijalistički pregled 5.000
 • Konsultacija endokrinologa od 5.000 – 6.000 din
 • Konsultacija hematologa 5.000 din
 • Internistički pregled 5.000 din
 • CTG 2.500 din
 • Prekid trudnoće 30.000 din
 • Explorativna kiretaža sa histopatološkom analizom dobijenog uzorka 33.500 din
 • Inseminacija 30.000 din
 • HSSG ( prohodnost jajovoda ) 36.900 din
 • Histeroskopija od 42.000 – 72.000 din
 • Biopsija grlića sa histopatološkom analizom 17.500 din
 • Biopsija sa vaporizacijom grlića 19.000 din
 • Konizacija grlića sa histopatološkom analizom 47.000 din
 • Incizija bartolinijeve žlezde 12.000
 • Vaporizacija kondiloma od 9.900 ( u zavisnosti gde se nalaze i koliko ih ima )
 • Polipektomija sa histopatološkom analizom- cervikalni polip- 12.500 din
 • Aplikacija spirale 6.500 din
 • SIS ( dokazivanje polipa u materici ) 8.600 din
 • CVS ( biopsija horionskih čupica ) sa genetskom analizom ( QF PCR metoda ) 38.000 din
 • CVS ( biopsija horionskih čupica ) sa genetskom analizom ( QF PCR + citogenetika ) 48.400 din
 • Amniocenteza sa genetskom analizom uzorka 49.200 din
 • Stres test bešike 11.600 din