Polipi na grliću materice

Polipi na grliću materice ili cervikalni polipi (Polypus cervicis) su dobroćudni tumori sa peteljkom.

Polip na grliću materice je jezičasta, malena, trošna tvorevina veličine zrna pšenice do veličine pasulja, retko veća, koja se naiazi u cervikalnom kanalu u nivou spoljnog ušća ili viri u vaginu, izvan spoljašnjeg ušća grlića.

U stvari, tu se radi o hiperplaziji sluzokože endocerviksa, bogate sitnim krvnim sudovima. Često dolazi do sekundarne infekcije površine polipa koja je u zapaljenju i ulcerisana.

Ukoliko žena ne ide na redovne ginekološke preglede, polipi mogu toliko da narastu da se javljaju i spolja, između usmina. Obično su praćeni pojačanom sekrecijom koja nekada ima neprijatan miris.

Polipi na grliću materice

Polipi na grliću materice – Uzrok nastanka

Uzrok nastanka polipa na grliću materice (cervikalnog polipa) nije potpuno jasan. Polipi mogu biti posledica infekcija, javljaju se i kao rezultat hronične upale, abnormalan odgovor na porast estrogena i zakrčenje krvnih sudova u cervikalnom kanalu. Uzrok nastanka se obično ne može sa sigurnošću tvrditi. Često se sreće kod žena koje imaju fibromiom (miom) materice.

Statistički podaci pokazuju da se cervikalni polipi javljaju najčešće kod žena koje se nalaze u periodu nakon porođaja, a često se javljaju i nakon menstrualnih krvarenja, što se dovodi u vezu sa promenama na krvnim sudovima.

Polipi na grliću materice

Polipi na grliću materice – Simptomi

Povremeno, ali ne i obavezno, javljaju se oskudna krvarenja, koja nastaju zbog oštećenja trošne površine polipa i njegovog bogatstva krvnim sudovima. Krvarenja obično nastaju posle polnog odnosa ili ginekološkog pregleda.

Redovno je pojačana sekrecija iz cervikalnog kanala. Sekret je sluzav, viskozan, retko sukrvičav. Polip često ne daje nikakve simptome i otkriva se slučajno.

Ukoliko žena ne ide na redovne ginekološke preglede, polipi mogu toliko da narastu da se javljaju i spolja, između usmina. Ako polip dosta naraste dešava se da ga i sama žena napipa. Obično su praćeni pojačanom sekrecijom koja nekada ima neprijatan miris.

Ukoliko imate nepravilno menstrualno krvarenje ili krvarenje van ciklusa, ili u menopauzi i postmenopauzi, obavezno se javite ginekologu. Glavni uzrok mogu biti polipi – male izrasline na grliću materice.

Postojanje polipa cerviksa i materice, naročito u menopauzi, često je kombinovano sa postojanjem malignih tumora genitalnih organa žene, posebno sa istovremenim postojanjem korporalnog karcinoma.

Postojanje polipa može uticati na plodnost tj. poremetiti trudnoću, uzrokovati spontani pobačaj, prevremeni pobačaj ili čak sterilitet.  Može da predstavlja prepreku spermatozoidima i tako oteža oplodnju. Žene koje planiraju trudnoću bi trebale da ga uklone.

Polipi na grliću materice

Polipi u trudnoći

U trudnoći se mogu javiti takozvani decidualni polipi i oni se ne odstranjuju. Nakon porođaja dolazi do samoizlečenja. Zbog toga je neobično važno da žena bude kolposkopski pregledana pre trudnoće.

Dijagnoza polipa na grliću materice

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivnim pregledom može da pomogne da se posumnja na postajanje polipa na grliću materice. Nakon uzimanja razmaza za PAPA test i ultrazvučnog pregleda potrebno je uraditi mikrobiološku obradu kako bi se otkrili mikroorganizmi kojima je inficiran polip. Tada se određuje i osetljivost mikroorganizama na antibiotike (antibiogram).

Polipi na grliću materice

Lečenje polipa na grliću materice

Lečenje je antibiotsko za sanaciju upale i hirurško za odstranjenje polipa. Da bi se potvrdilo da se radi o cervikalnom polipu, potrebno je polip odstraniti – polipektomija. Polipektomija cervikalnog polipa je jednostavna bezbolna metoda koja se radi uvrtanjem peteljke ili njenim presecanjem specijalnim nožem, laserom ili kauterom.

Postoji više tehnika odstranjivanja polipa. Sam metod odstranjivanja polipa varira u zavisnosti od toga gde se polip nalazi i kolika je veličina polipa. Druge metode koje se primenjuju su elektrokauterizacija i LEEP postupak.

Potom je obavezna frakcionirana eksplorativna kiretaža. Dobijeno tkivo upućuje se na histološki pregled, a od rezultat pregleda zavisiće dalji tretman.

Recidivi polipa su česti, a propratne upale treba lečiti ciljano prema kulturi i antibiogramu.  Da ne bi došlo do recidiva polipa, što se vrlo često dešava, posle presecanja ili prekidanja peteljke treba izvršiti kiretažu mesta pripoja peteljke polipa i na taj način je odstraniti iz korena.

Ukoliko je nalaz uredan, lečenje je završeno, a ako se PH pregledom otkriju premaligne ili maligne promene, neophodne su dalje konsultacije i lečenje, a u nekim slučajevima i operacija.

Polipi na grliću materice

LEEP postupak (LOOP ELECTRICAL EXCISION PROCEDURE)

LEEP predstavlja medicinsku tehniku noviju od laserske tehnike. LEEP je postupak u kome se koristi specijalni elektrohirurški nož u obliku omče (loop). Najčešće se ovaj postupak koristi pri uklanjanju abnormalnih izraštaja na grliću otkrivenih kolposkopijom ili skirning testom.

Takve promene obično nisu maligne, ali je bitno odstraniti ih i poslati na histopatološku analizu, čime se sprečava mogućnost eventualne maligne alteracije. U ovom postupku su komplikacije ređe nego u konizaciji.

Preventiva

Najbolja prevencija polipa je lečenje upala i trauma grlića materice. Ukoliko minimum jednom godišnje dolazite na redovne kontrolne godišnje preglede, dajete mogućnost vašem lekaru da u pravom ritmu prati vaše zdravlje i da vam daje pravovremene dijagnoze i terapije.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.