Kontracepcija

Kontracepcija je skup metoda i postupaka koje imaju za cilj privremeno sprečavanje nastanka neželjene trudnoće.

Da bi kontracepcija bila uspešna potrebno je poznavati njene karakteristike, prednosti i mane.  Svi metodi kontracepcije su efikasni, ali nijedan nije stopostotan. Efikasnost se izražava u šansi da se tokom redovnog korišćenja određene vrste kontracepcije ostane u drugom stanju.

Ukoliko se ne koristi  nijedan metod kontracepcije više od 80% seksualno aktivnih žena ostaće u drugom stanju u roku od godinu dana. Efikasnost nekih metoda zavisi od toga da li se pravilno koriste.

Statistička istraživanja su pokazala da je čak  30% trudnoća neplanirano.

Kada odabirate metod kontracepcije razmislite o njenoj efikasnosti, mogućim rizicima i nuspojavama, planovima za buduće trudnoće, šta očekujete od metoda i da li imate neko stanje koje može da umanji njeno dejstvo ili dovede do komplikacija.

Kontracepcija

Kontraceptivna sredstva i metode

Po osnovu mehanizma delovanja:

 • prirodne
 • mehaničke i hemijske
 • hormonske

Po načinu upotrebe i delovanju:

 • opšta
 • lokalna

Po trajanju:

 • privremena (bez obzira na dužinu dejstva)
 • trajna (presecanje i podvezivanje jajovoda ženama ili semenovoda muškarcima)

Kontracepcija – Prirodne metode

Ovaj način je veoma nepouzdan i ukoliko se on koristi, između 1- 9% žena će ostati u drugom stanju. Prednost je da nema nuspojava niti rizika po zdravlje, a mane da je veoma nepouzdan.

Primena ovih metoda zahteva veliku motivaciju i vreme i treba ih primenjivati samo ako ste spremni da prihvatite neplaniranu trudnoću. Ako na to niste spremni, postoje mnoge druge, pouzdanije metode kontracepcije.

Računanje plodnih i neplodnih dana

Ova metoda se zasniva na računanju plodnih dana tj. ovulacije. Poznato je da spermatozoidi žive 3 dana, a jajna ćelija 24h nakon ovulacije, što znači da su plodni dani +/- 3 dana od dana ovulacije.

Kod žena koje imaju redovne cikluse, ovulacija obično prethodi 14 dana pre početka menstrualnog krvarenja. Međutim, kod žena sa neredovnim ciklusima ova metoda je nepouzdana.

Prekinut odnos

Prekinut odnos predstavlja vađenje penisa iz vagine pre čina ejakulacije. Ova metoda nije sigurna jer se određen broj spermatozoida nalazi i u tečnosti koja se izlučuje pre same ejakulacije.

Takođe, moguće je da se određen broj spermatozoida zadrži u uretralnoj cevi muškarca pa da se oni prvi izluče prilikom ponovnog odnosa. Pored navedenog, potreban je i određen stepen kontrole i umeća da muškarac pravovremeno prekine odnos, što nije uvek uspešno.

Merenje bazalne telesne temperature

Bazalna telesna temperatura (BTT) je vaša najniža telesna temperatura tokom 24 časa i najbolje vreme da je izmerite je rano ujutro, odmah nakon buđenja pre obavljanja bilo kakve radnje.

Ova metoda zasniva se na saznanju da ovulaciju prati blagi skok bazalne telesne temperature od 0,2 do 0,5 ºC. Toplomer držite pored kreveta i svako jutro merite telesnu temperaturu do dana kada izmerite blago povišenje telesne temperature u odnosu na prethodne dane (taj blagi porast telesne temperature održavaće se sve do sledeće menstruacije). Seksualne odnose ne treba imati 3 dana nakon porasta telesne temperature.

Ova metoda kontracepcije je dosta zahtevna, a nije i pouzdana jer razni drugi faktori mogu da diskretno povise telesnu temperaturu (stres, aktivnost, infekcija…). Zato se ovaj metod retko koristi kao kontraceptivni metod, već se najčešće koristi za određivanje plodnih dana sa ciljem da se dogodi željena trudnoća.

Metoda pregleda cervikalne sluzi

Postoji mnogo tipova vaginalnog sekreta, jedan od njih je cervikalna sluz. Normalna cervikalna sluz se menja u zavisnosti od nivoa estrogena i progesterona. Za vreme ovulacije pod dejstvom estrogena postaje obilna, providna, rastegljiva i slabo viskozna.

Na početku ciklusa imaćete menstrualno krvarenje, nakon prestanka krvarenja nekoliko dana ne bi trebalo da imate sekret i potom se pojavljuje beličast sekret lepljive konzistencije.

Kako se približavate ovulaciji sekret postaje sve prozirniji, sve ga je više količinski i razvlači se poput trake (obično ga upoređujemo sa belancom od jaja) – tih dana su verovatno plodni dani i trebali bi da izbegavate seksualni odnos.

Najbolje vreme za proveru cervikalnog sekreta je rano ujutro. Ova metoda kontracepcije je isto dosta zahtevna, treba je obavljati svakodnevno, često nije jednostavno jasno definisati izgled i kvalitet sluzi na koju utiču razni drugi faktori (prisustvo infekcije, hronične bolesti…).

Zato se ovaj metod retko koristi kao kontraceptivni metod, već se najčešće koristi za određivanje plodnih dana sa ciljem da se dogodi željena trudnoća.

Kontracepcija

Mehaničke metode kontracepcije

Upotrebom mehaničke kontracepcije sprečava se ulazak spermatozoida u cervikalni kanal materice. Kondom, dijafragma, cervikalna kapa i manje poznati kondom za žene femidom – osim dobre kontraceptivne imaju i zaštitnu ulogu od polno prenosivih bolesti.

Danas često premazani i nekim od spermicida ili uz dodatnu upotrebu lokalnih spermicida, prilično su pouzdan vid kontracepcije i dobra zaštita od polno prenosivih bolesti. Zbog nepostojanja kontraindikacija (osim alergijske reakcije), dostupnosti i niske cene široko su prihvaćeni.

Kondomi

Kondom je mehaničko kontraceptivno sredstvo. U poređenju sa hormonskom kontracepcijom kondomi su nešto manje pouzdani, ali za razliku od hormonske kontracepcije kondomi imaju tu prednost da istovremeno štite od HIV/AIDS-a i drugih seksualno prenosivih bolesti.

Zato su kondomi najbolja opcija za one osobe koji još nemaju stalnog partnera/partnerku i za ljude kojima je istovremeno potrebna efikasna zaštita od neželjene trudnoće i seksualno prenosivih bolesti, što podrazumeva i HIV/AIDS.

Kondom se pravi od prirodnog materijala lateksa i prekriven je slojem supstance za podmazivanje koja se naziva lubrikant. Lubrikant omogućuje bolje klizanje (smanjuje trenje) tako da olakšava seksualni odnos i čini ga prijatnijim.

Ako koristite dodatni lubrikant uz kondom, vodite računa da je lubrikant napravljen na vodenoj osnovi (npr. glicerin), a ne sme biti na uljanoj osnovi (npr. vazelin, krema, masti..) jer takav lubrikant može da ošteti kondom. Lubrikant može da sadrži spermicidno sredstvo.

Kontracepcija

Kondom za žene (femidom)

Postoji i kondom za žene koji se naziva femidon. Femidon nije dostupan na našem tržištu, a takođe njegova upotreba nije toliko široko rasprostranjena ni u drugim, razvijenijim zemljama.

Pravi se od tanke gume u obliku kesice koja stavlja se u vaginu neposredno pred sekusalni odnos i za jednokratnu je upotrebu. Na njemu postoje dva elastična prstena koji ga drže u vagini. U femidonu se zadržava sperma i na taj način femidon štiti od trudnoće.

Često je potrebno dodati lubrikantna sredstva (podmazivače), a takođe je potrebno i određeno umeće da se stavi ovaj kondom da tokom seksualnog odnosa ne bi ispao iz vagine.

Kondom za muškarce i kondom za žene ne treba istovremeno koristiti jer zbog trenja može doći do pucanja kondoma.

Dijafragma

Dijafragma ima oblik plitke kapice, tj kupole, pravi se od lateksa ili silikona i stavlja se u vaginu kako bi bila prepreka prolasku spermatozoida. Proizvode se u različitim veličinama pa vam je potrebna pomoć ginekologa u odabiru za vas odgovarajuće veličine.

Predviđeno je da se koristi u kombinaciji sa spermicidom koji se ubacuje u njeno udubljeno koje se naslanja na grlić materice.

Nakon seksualnog odnosa dijafragma treba ostati u vagini još najmanje šest sati, to vreme potrebno je da bi spermicid adekvatno delovao.

Kada se koristi na pravilan način i prilikom svakog seksualnog odnosa i u kombinaciji sa spermicidom ima efikasnost od 94% (to znači da će oko 6 od 100 žena koje su koristile dijafragmu ipak ostati trudne tokom prve godine upotrebe).

Cervikalna kapa

Cervikalan kapa takođe je barijerna metoda kontracepcije što znači da je prepreka prolasku spermatozoida/blokira prolaz spermatozida iz vagine kroz grlić materice u matericu. Liči na naprstak ili kapicu koja se postavlja preko grlića materice.

Može da se postavi i 8 sati pre seksualnog odnosa i da se posle drži još 48 sati, ali se nakon seksualnog odnosa mora držati u vagini još najmanje šest sati, to vreme potrebno je da bi spermicid adekvatno delovao.

Nije predviđeno da se koristi sama, već treba da se koristi u kombinaciji sa spermicidom (pre stavljanja kapa se napuni do 1/3 sa spermicidom). Jedna kapa se može koristiti više puta.

Cervikalna kapa i dijafragma su ipak mnogo manje pouzdan metod kontracepcije u odnosu na hormonsku kontracepciju ili kondom.

Hemijske metode kontracepcije

Pod hemijskom kontracepcijom, podrazumevamo spermicidna sredstva u obliku gelova, tableta ili krema. Primenjuju se pre svakog odnosa unošenjem duboko u vaginu.

Spermicidi

Spermicidi su hemijsko kontraceptivno sredstvo koje se sastoji iz dve komponente, osnovne inertne supstance i aktivne biohemijske supstance. Osnovna supstanca mehanički blokira ulazak spermatozoida u uterus. Biohemijski aktivna susptanca onesposobljava spermatozoide za oplodnju jajne ćelije tako što razgrađuje celularnu membranu spermatozoida.

Spermicidi se proizvode u obliku pene, želea, supozitorije ili penušave tablete. Način upotrebe je da se aplikuju što dublje u vaginu prstom ili posebnim aplikatorom.

Obzirom na to da im je delotvornost vrlo niska, uvek se upotrebljavaju u kombinaciji sa drugim sredstvima: dijafragmom ili kondomom. Spermicid se stavlja u vaginu pre polnog odnosa.

Hormonska metoda kontracepcije

Hormonski kontraceptivi sadrže polne hormone sa ciljem da se spreči neželjena trudnoća. Pored ove uloge, hormonska kontracepcija ima i brojne druga terapijska dejstva pa se koristi i za lečenje raznih drugih bolesti.

Zbog svog ogromnog uticaja na planiranje porodice, na reproduktivno zdravlje žene, a samim tim i uticaja na društvo sveukupno, hormonska kontracepcija smatra se jednim od najvećih dostignuća u 20. veku.

U ovu grupu kontraceptiva spadaju:

 • Oralna hormonska kontracepcija

 • Vaginalni prsten

 • Kontraceptivni flaster

 • Hormonska depo injekcija

 • Kontraceptivni implant

 • Pilule za dan posle (hitna kontracepcija)

 • Unutarmaterični uložak – spirala

Oralna hormonska kontracepcija

Oralna hormonska kontracepcija (OHK) najpouzdaniji je i najsigurniji način zaštite od neželjene trudnoće. Ne štiti od polno prenosivih bolesti.

Oralna hormonska kontracepcija podrazumeva uzimanje tableta (popularnije anti bebi pilule) koje sadrže hormone sa ciljem da se spreči neželjena trudnoća. Pored ove uloge, hormonska kontracepcija ima i brojne druga terapijska dejstva pa se koristi i za lečenje raznih drugih bolesti.

Današnja oralna hormonska kontracepcija ima oko pet puta manju količinu hormona u odnosu na period kad se po prvi put počela koristiti. Modernizacija proizvodnje donela je kvalitetnije hormonske komponente tako da su, uz niže doze nego ranije, značajno smanjeni rizici i neželjene pojave ove terapije.

Važno je da se obratite svom ginekologu koji će vam onda na osnovu vaših želja, eventualnih tegoba, vaših godina, hroničnih bolesti od kojih bolujete i na osnovu drugih potrebnih saznanja preporučiti OHK preparat koji je najbolji za vas.

„Zaboravljena“ pilula je ona sa čijim se uzimanjem zakasnilo 12 ili više sati u odnosu na uobičajeno vreme korišćenja. U tim situacijama se različito postupa u zavisnosti od toga u kojoj nedelji korišćenja se  to dogodilo.

Svaka vrsta pilula ima uputstvo za upotrebu kojeg se treba pridržavati u takvim slučajevima, ali za sve je zajedničko da se mora koristiti dodatna zaštita, uglavnom prezervativ u ovakvim  slučajevima. Određeni lekovi mogu da umanje dejstvo pilule, pa se u tim slučajevima preporučuje dodatna zaštita.

Postoje dve glavne grupe kontraceptivnih pilula:

Oralne kombinovane kontraceptivne pilule – sadrže sintetičku formu dva hormona estrogena i progesterona. Mehanizam delovanja im je inhibicija ovulacije.

Uzimaju se 21 dan, zatim sledi 7 dana pauze kada nastupa krvarenje slično menstrualnom. Neki proizvođači prave pakovanja sa 28 pilula, ali u poslednje četiri tablete nemaju aktivne supstance (placebo). Tokom tih četiri dana pauze dolazi do menstrualnog krvarenja (zbog pada hormona). Sutradan, nakon 28. dana ciklusa (prvi dan je dan kada ste popili prvu tabletu) započinjete novo pakovanje anti bebi pilula. U nekim kontraceptivnim pilulama doza hormona je ista u svakoj tableti, dok u drugim doza hormona može biti različita u tabletama, odnosno nisu sve tablete iste i tada se moraju piti tačno po redosledu koji je označen na pakovanju. Obe vrste su efikasne.

Pored kontraceptivne primene koriste se i za lečenje akni, neredovnih ciklusa, dismenoreje (bolnih menstruacija) i obilnih krvarenja.

Oralne gestagenske kontraceptivne pilule – Sadrže samo derivate progesterona. Piju se kontinuirano, bez pauze, a daju se ženama koje imaju kontraindikacije za estrogenske komponente. Dovode do zgušnjavanja cervikalne sluzi i na taj način smanjuju pokretljivost spermatozoida i štite od neželjene trudnoće.

Vaginalni prsten

Vaginalni prsten je mali, savitljivi, providni plastični prsten koji se postavlja u vaginu, promera od oko 5 cm. Sadrži hormone estrogen i progestagen koji sprečavaju da dođe do trudnoće. Predviđen je da stoji  u vagini 21 dan, nakon čega se vadi da bi došlo do menstrualnog krvarenja i potom se stavlja novi.

Delotvornost vaginalnog prstena je oko 99%, a predviđen je da stoji u vagini za vreme odnosa. Prstenom se može regulisati menstruacija i obilnost krvarenja. Kod nekih žena javlja se iritacija vagine i pojačan  sekret.

Hormonska depo injekcija

Hormonska depo injekcija takođe je hormonski preparat koji sadrži sintetske hormone. Može da sadrži kombinaciju sintetskog estrogena i progesterona ili da sadrži samo progesteron što je slučaj za većinu preparata.

Injekciju daje lekar ili medicinska sestra po nalogu lekara, a prima se jedanput mesečno ili jedanput svaka tri meseca što zavisi od vrste preparata.

Ovaj metod kontracepcije veoma efikasno štiti od neželjene trudnoće. Ne štiti od seksualno prenosivih bolesti.

Za razliku od ostalih hormonskih kontraceptiva, kada se prekine primena injekcije nekada je potrebno i do godinu dana da se uspostavi ovulacija i mogućnost trudnoće tako da nije izbor za žene koje planiraju trudnoću u bliskoj budućnosti.

Kontraceptivni implant

Kontraceptivni implant je mala tuba dugačka nekoliko santimetara a široka oko 2 mm u kojoj se nalazi progestageni, a stavlja se ispod kože. Hormon se polako ispušta u krv, i deluje tako što sprečava  ovulaciju, zgušnjava sluz koja formira čep u grliću i ne dozvoljava rast endometrijuma.

Kontracepcija – Pilule za dan posle

Ukoliko ste imali seksualni odnos bez zaštite ili je kontracepcija koju koristite zakazala, postoje pilule koje mogu sprečiti neželjenu trudnoću. Trebalo bi da znate da se one koriste samo kao hitna pomoć i da nikako nisu redovna kontraceptivna metoda.

Zbog visokog nivoa hormona, ginekolozi ne preporučuju korišćenje ove pilule više od jednom godišnje.

Ova pilula je efikasna ako se pipije u okviru 72 sata posle nezaštićenog polnog odnosa. Nju može da primeni skoro svaka žena koja je u reproduktivnoj dobi, a koja je seksualno aktivna i plodna, ali želi da spreči neželjenu trudnoću.

Spirala

Jedan od veoma pouzdanih metoda kontracepcije je spirala (intrauterini uložak). Spirala je mali plastični sistem koji se postavlja u unutrašnjost materične šupljine i sprečava nastanak trudnoće. Spirala je vid intrauterusne kontracepcije.

Ima rok trajanja 3-5 godina. Pored toga što predstavlja metodu sprečavanja neželjenje trudnoće, to je takođe način lečenja nekih ginekoloških oboljenja kao što su nepravilna i produžena krvarenja.

Na našem tržištu se mogu naći dva tipa spirale: hormonska i mehanička (najčešće bakar, ali postoje i sa srebrom ili zlatom).

Hormonska spirala, odmah po postavljanju u materičnu šupljinu, otpušta malu količinu hormona u sluzokožu i na taj način onemogućava začeće. Hormoni deluju  samo lokalno i ne apsorbuju se u organizmu.

Hormonska  spirala može da olakša menstrualne bolove i da smanji obilno krvarenje, pa se često koristi, osim kao kontraceptivno sredstvo i kao terapija kod produženih i obilnih menstruacija.

Mehanička spirala takođe deluje lokalno, otpušta u materičnu sluzokožu jone bakra i ima hemijsko, spermicidno dejstvo.

Sterilizacija

Sterilizacija je trajan, ireverzibilan metod sprečavanja trudnoće. Ovaj metod moguće je izvršiti i kod žena i kod mušakaraca, ali je kod žena komplikovanije.

Kod žena se hirurškim putem podvezuju jajovodi, a to se postiže primenom ligatura, kopči, resekcijom jajovoda i elektrokoagulacijom ili termokoagulacijom jajovoda. Kod muškaraca se radi vazektomija, odnosno prekidanje toka semenovoda.

Kod jednog broja žena moguća je rekanalizacija jajovoda i pojava ektopične trudnoće. Česta posledica su psihički poremećaji zbog gubitka fertilne sposobnosti.

Odluku o sterilizacija treba oprezno doneti.

Kako se prepisuje kontracepcija?

Žena treba da odabere onaj način koji najbolje odogovara njenom stilu života, seksualnim navikama i zdravstvenom stanju i za koji ona smatra da ga se u potpunosti može pridržavati u skladu sa datim uputstvima. Radi procene najpogodnijeg i najefikasnijeg kontraceptivnog sredstva žena se treba konsultovati sa ginekologom.

To podrazumeva prikupljanje podataka o istoriji bolesti (lična, porodična i  ginekološka anamneza, ranija primena kontraceptivnih sredstva, seksualne navike), postojećim hroničnim i sistemskim oboljenjima jer kontraceptivno sredstvo ne sme dovesti do pogoršanja ili egzacerbacije već postojećeg hroničnog oboljenja, kao i određene laboratorijske analize za neka od kontraceptivnih sredstava (biohemijske analize krvi, funkcije jetre ili bubrega, faktore koagulacije).

Pre početka primene kontracepcije potrebno je isključiti mogućnost postojanja trudnoće proverom ginekološke anamneze, datuma poslednjeg menstrualnog ciklusa i seksualnih odnosa u međuvremenu.

Kod žene sa neredovnim ciklusima ili kašnjenja menstruacije što pobuđuje sumnju na trudnoću, mogućnost postojanja trudnoće isključuje se određivanjm beta hCG. Takođe, može se i odložiti početak primene kontracepcije do momenta kada se sa sigurnošću može isključiti drugo stanje.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.