4D Ultrazvuk

4D ultrazvuk je pregled na ultrazvučnom aparatu nove generacije, koji omogućava da uz pomoć ultrazvučnih talasa visokih frekvencija dobijemo realističan prikaz pokreta ploda u realnom vremenu.

Za razliku od standardnog ultrazvučnog prikaza u vidu siluete (obrisa, senke), 3D/4D ultrazvučni pregled daje osećaj da imamo uvid u ponašanje bebe u majčinom stomaku.

Prednosti 4D ultrazvuka:

 • Neverovatne HDlive slike, koje realistično prikazuju bebu, veoma rano u prvom tromesečju

 • Tehnološki najnaprednije sonde koje stvaraju kristalno jasne slike bebe u raznim položajima

 • Napredna i detaljna procena anatomije srca bebe

 • Napredna i detaljna procena centralnog nervnog sistema bebe

 • Pregled celokupne anatomije ploda

 • Jasne slike koje pomažu pri ranoj dijagnostici ginekoloških stanja i problema

Ova velika novina u ultrazvučnoj dijagnostici pruža mogućnost i lekarima i roditeljima da u realnom vremenu vide potpuni prikaz bebe dok je još uvek u stomaku. 4D ultrazvuk zapravo predstavlja video snimak fetusa u materici. U zavisnosti od starosti ploda, lako se uočavaju pokreti, osmeh ili mrštenje, češkanje, istezanje, sisanje prstića, kao i čitava anatomija.

Nakon 25. nedelje čak je moguće polemisati i oko toga na koga beba liči. Detaljno se prikazuje izgled lica bebe, broj prstiju i izgled ekstremiteta što veoma olakšava uočavanje eventualnih anomalija.

Zašto se radi 4D ultrazvuk u trudnoći?

Osim pokreta ploda, 4D prikazom možemo da uočimo vrlo precizno sve funkcionalne smetnje na organima ploda, protok krvi kroz tkiva i organe, kao i da otkrijemo poremećaje u rizičnim trudnoćama. Primenom 4D ultrazvuka u procesu praćenja trudnoće povećava se mogućnost potvrđivanja normalnog razvoja ploda, kao i ranog otkrivanja neočekivanih poremećaja razvoja.

4D ultrazvuk

Uz pomoć 4D ultrazvuka spoznaće se deformitet kao što je: zečija usna, deformitet skeletnog sistema, problemi u razvoju neurološkog sistema.

Uz pomoć 4D ultrazvuka spoznaće se deformitet kao što je: zečija usna, deformitet skeletnog sistema, problemi u razvoju neurološkog sistema.

Ukoliko, na primer, lekar uoči srčanu manu ili oboljene kod ploda, daće svoju preporuku za tretman kako da porođaj prođe uspešno.

Lekari koriste 4D ultrazvuk kako bi pratili efekat pušenja na nerođenu bebu. Naučnici su preko 4D ultrazvuka utvrdili da bebe čije majke puše, pomeraju usta više nego bebe koje nose nepušači. Ovo pomaže pri izučavanju dejsta stresa i pušenja na bebe u materici.

Prednost ove tehnologije je mogućnost da se detektuju pokreti organa, što dalje daje indikaciju da li postoji problem sa plodom ili ne. Pokreti bebe govore sve o njenom stanju (npr. ako beba pomera sve udove, to znači da dobro napreduje; ako su pokreti jednostavni ili se ne pomeraju svi udovi, biće potrebno da se urade dodatni testovi).

4D ultrazvuk sa velikom sigurnošću može da potvrdi uredan tok trudnoće i odsustvo komplikacija.

Kako se radi 4D ultrazvuk?

4D ultrazvuk se izvodi uz pomoć abdominalne sonde na koju je nanet gel koji omogućava odlično prijanjanje na kožu.

Tokom pregleda se koriste 2D, 3D i 4D opcije, kao i kolor dopler kojim se meri protok krvi kroz krvne sudove ploda i majke. Sam pregled traje između petnaest minuta i pola sata.

4D se radi tako što trudnica legne na leđa, nakon čega sledi mazanje stomaka gelom i prislanjanje sonde na stomak kako bi se na ekranu dobila slika bebe.

Za prikaz koji daje sonogram zaslužni su talasi koje stvara UZ aparata. Talasi prave eho koji se odbija i daje sliku bebe. Dijagnostiku će vam protumačiti lekar koji je specijalizovan za tumačenje ovakvih rezultata.

4D ultrazvuk

Priprema za 4D ultrazvuk

Pre ultrazvučnog pregleda nije potrebno obavljati posebnu pripremu, sem što treba imati na umu da bešika treba da bude prazna.

CD ili USB kao lepa uspomena

Mnogi budući roditelji sa nestrpljenjem očekuju 4D ultrazvučni pregled u trudnoći. Tada će se po prvi put susresti sa svojim detetom, sa njegovim sasvim vernim prikazom i fascinantnim pokretima koje pravi.

Trudnoća je jedan od najlepših perioda u životu i sećanje na nju treba valjano sačuvati. Osim verne fotografije u 2D modu, roditelji nakon ultrazvučnog pregleda dobijaju i CD ili USB snimak.

Kada se radi 4D ultrazvuk

Mnogi akušeri će reći da je uvek pravo vreme za 4D ultrazvuk, ali izdvajaju se dva važna termina:

 • nedelja trudnoće (kontrola Daunovog sindroma). U 12. nedelji videćete i pol deteta.
 • 20. i 22. nedelje trudnoće (kontrola anatomije ploda, razvoj lica, mozga, glave i rada srca).

Savremena kontrola trudnoće ne može da se zamisli bez ultrazvučnog pregleda.

Da li je 4D ultrazvuk u trudnoći bezbedan?

Ovo je jedna od najbezbednijih metoda praćenja trudnoće i ne postoje nikakvi indikatori da bi 4D ultrazvuk mogao da ima negativne posledice po zdravlje Vaše bebe ili po Vaše zdravlje.

Ono što je važno je to da 4D ultrazvuk u trudnoći radite u ordinaciji koja je zaista opremljena najsavremenijim 4D aparatom i specijalistom koji je posebno edukovan da njime rukuje.

Naša ordinacija poseduje aparat najnovije generacije koji osim što omogućava 3D (statički prikaz) i 4D prikaz (3D prikaz u pokretu ili realnom vremenu) omogućava i niz drugih tehnoloških prednosti koje daju kvalitetniju sliku i u klasičnom 2D prikazu, Kolor Dopler modu, kao i savremene opcije optimizacije slike koje povećavaju sigurnost pregleda na najviši nivo.

4D ultrazvuk

Emotivni aspekt 4d ultrazvuka

Veoma je interesantan emotivni uticaj pregleda na roditelje. Poznato je da psihički mir buduće majke, tj. budućih roditelja ima blagotvoran uticaj na trudnoću.

Verovatno najčešća rečenica majke neposredno posle porođaja je da li dete normalno izgleda, što odslikava koliki je njen strah od anomalija ploda.

4D ultrazvuk

3D/4D prikaz ploda ima pozitivan uticaj na sigurnost i psihički mir trudnice, te ublažavanje uvek prisutnih strahova vezanih za potomstvo.

Naročitu psihološku korist od ove vrste pregleda imaju roditelji koji su doživeli neuspešnu trudnoću iz raznoraznih razloga (npr. smrt ili anomalija ploda) ili u slučajevima dugotrajnog infertiliteta.

Ultrazvučni pregled u prvom tromesečju

Ovaj pregled podrazumeva: 

 • procenu starosti trudnoće

 • merenje kožnog nabora na vratu

 • dužine nosne kosti

 • postojanja i veličine mokraćne bešike

 • izgled oba bubrega i želuca

 • celovitost prednjeg trbušnog zida u nivou ušća pupčane vrpce

 • broj krvnih sudova u pupčanoj vrpci

 • dužinu kostiju nadkolenice, podkolenice, nadlaktice i podlaktice

 • izgled šaka i stopala kada se jasno prebrojavaju i prstići

 • kostiju lica i lobanje, kao i tadašnje moždane strukture tzv. Plexus chorioideus

 • postojanje očnih sočiva (jedinih ultrazvučno vidljivih struktura oka)

 • određivanje srčane frekvence ploda

 • protok kroz embrionalne krvne sudove (tzv. Ductus venosus)

Na osnovu svega sagledanog stiče se do tada najpreciznija predstava o razvoju ploda, prisustvu svih organa, eventualno se detektuju ultrazvučni markeri koji pokazuju povećan rizik od anomalija hromozoma ploda.

Ovaj pregled se dopunjava i biohemijskim tzv. Double screening testom tj. vrednostima 2 markera (fBeta HCG i PAPP-A) čije se vrednosti određuju u majčinoj krvi.

Konačno, na osnovu starosti trudnice, vrednosti ova 2 markera i debljine kožnog nabora, kao i veličine ploda sa gotovo 90% pouzdanosti se može proceniti verovatnoća postojanja hromozomskih poremećaja ploda.

Ultrazvučni pregled u drugom tromesečju

Ukoliko nije urađen ekspertski ultrazvučni pregled između 12 i 14 nedelja trudnoće sa pomenutim Double screening testom (sa procenom rizika od hromozomskih poremećaja ploda), nekada se savetuje Triple screening test (tj. određivanje vrednosti 3 markera : AFP, fE3, Beta HCG) uz ultrazvučni pregled u periodu od 16-18 nedelje trudnoće.

Sredinom trudnoće treba planirati drugi ekspertski ultrazvučni pregled kojim bismo opet sagledali bebu u celini, procenili rast i pravilnu građu svih organa.

Ultrazvučni pregled u trećem tromesečju

Nakon 28 nedelje trudnoće smatramo da je trudnica ušla u treće tromesečje. Tada će se ponoviti još jedan ultrazvučni pregled, u kome će se pored dotadašnjih merenja — veličine i proporcionalnosti ploda I procene pravilne građe organa ploda, takođe proceniti i:

 • očekivana težina bebe na porođaju

 • definitvno izjasniti o karakteristikama posteljice

 • količini plodove vode

 • prezentaciji ploda tj. kojim delom definitivno beba prednjači

 • primeniti Kolor Dopler ispitati fetalna cirkulacija

Tokom trećeg tromesečja započinje se sa kardiotokografskim pregledima tj. registrovanjem i praćenjem srčanih tonova ploda i materičnih kontrakcija.

Ukoliko postoje indikacije rade se invazivne prentatalne procedure, uglavnom radi potvrde normalne genetike ploda.

 • CVS: biopsija horionskih čupica tj. uzimanje uzorka posteljičnog tkiva se može obaviti već nakon 9. nedelje trudnoće
 • AC: amniocenteza tj. uzimanje uzorka plodove vode (idealno vreme za izvođenje 17. nedelja trudnoće)
 • CC: kordocenteza tj. uzimanje uzorka plodove krvi iz pupčane vrpce (22. nedelja trudnoće)

Primenom 4D ultrazvuka su i invazivne dijagnostičke procedure koje se obavljaju pod kontrolom ultrazvuka (CVS, AC i CC) sada sigurnije i preciznije, a postoji i mogućnost obavljanja visokospecijalističkog pregleda srca ploda (fetalna ehokardiografija) – ukoliko postoje indikacije, pa je omogućeno rano otkrivanje urođenih srčanih mana ploda.

4D ultrazvuk nam daje pouzdane podatke o obliku, veličini, strukturi i pokretljivosti organa u maloj karlici.

Uspešan pregled

Za ovaj pregled potrebni su nam i određeni uslovi:

 • da je beba dovoljno velika

 • da je u dobroj poziciji

 • dovoljno odmaknuta od zida materice i posteljice

 • da ima dovoljno plodove vode

U suprotnom, slika neće biti dobra. Naravno, strpljenje onog koji radi pregled se podrazumeva. Kada su svi ovi uslovi ispunjeni, sigurno ćemo izmamiti osmeh i radost budućih roditelja.

4D ultrazvuk

Primena kod specijalističkih ginekoloških pregleda

Izuzev u trudnoći, 4D ultrazvuk može da se primenjuje i kod specijalističkih ginekoloških pregleda kod kojih se procenjuje vrsta promena na tkivu materice, jajovoda i jajnika.

Kolor dopler opcija je od velike pomoći za precizniju dijagnostiku tumora jer podatak o stepenu prokrvljenosti promene ukazuje na eventualno prisustvo maligniteta.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.