Endometrijalni polipi

Polip je duguljasta izraslina, dobroćudni tumor, s tankom peteljkom. Polip može nastati na nekoliko mesta u unutrašnjim polnim organima žene. Polip tela materice (endometrijuma) je ograničeno žarište bujanja unutrašnjeg sloja materice. Često je uzrok krvarenja u vreme oko i nakon menopauze.

Dakle, u pitanju su potpuno benigne tumorske formacije koje mogu svojim prisustvom da načine ozbiljne simptome i poremećaj reproduktivne funkcije. Postoje podaci koji pokazuju da u oko 0,5% slučajeva postoje maligne ćelije kod endometrijalnih polipa, pa je potreban poseban oprez zbog mogućnosti maligne alteracije.

Uzrok nastanka

Nije poznat tačan uzrok nastanka ali se smatra da je najčešće je rezultat preterane hormonske (estrogenske) stimulacije endometrijuma. Rizični faktori su gojaznost, upotreba tamoxifena, hipertenzija i postojanje cervikalnog polipa.

Simptomi

Polipi u materici (endometrijalni polipi) ne moraju nužno da imaju simptome. Važan pokazatelj je neprаvilno menstruаlno krvаrenje, koji se u većini slučajeva javlja kao osnovni simptom polipa u materici.

Najčešći simptomi su:

  • česte menstruacije koje se javljaju u nepredvidivom vremenskom periodu i variraju u dužini trajanja i obilnosti
  • krvаrenje između perioda menstruаlnog ciklusа
  • preterаno obilne (teške) menstruаcije
  • vаginаlno krvаrenje posle menopаuze
  • sterilitet

Odmah se obratite lekaru ako primetite:

  • vаginаlno krvаrenje posle menopаuze
  • krvаrenje između perioda menstruаlnog ciklusа
  • neregularno menstruаlno krvаrenje (van uobičajenog vremena kada treba da imate menstrualno krvarenje)

Klinička slika

Veoma često polipi ne daju nikakve simptome i znake koji bi ukazali na njihovo postojanje. Nekada se međutim mogu javiti iregularno menstrualno krvarenje (najčešće učestalo), krvarenja između menstrualnih perioda, krvarenja posle menopauze. Maligne promene u polipu endometrijuma vrlo su retke (do 0.5%), međutim, polip endometrijuma često može postojati istovremeno s karcinomom.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, ginekološkog pregleda, transvaginalnog ultrazvuka, histeroskopije, kiretaže (biopsije) i histološkog nalaza.

Lečenje

Odstranjivanje polipa u materičnoj šupljini je najbolje udaljiti metodom histeroskopije – pod vizuelnom kontrolom (kamerom) radi se ciljano udaljenje polipa bez povređivanja zdravog endometrijuma.

Tako dobijen materijal šalje se na HP verifikaciju (histološki pregled).

Intervencija se radi u kratkotrajno opštoj intravenskoj anesteziji, bezbolna je i pacijentkinja posle kratkog zadržavanja u ordinaciji može da ode kuci.