Amenoreja

Amenoreja je izostanak menstruacije tokom najmanje šest meseci. Ne definiše se kao bolest već kao stanje izostanka ili prekida mesečnog ciklusa usled raznih etioloških faktora, fizioloških kao što su trudnoća, dojenje ili menopauza ili patoloških, usled poremećaja hormona, pojave cisti, tumora, itd.

PATOLOŠKA AMENOREJA:

  • primarna amenoreja – izostanak pojave menstruacije do 16. godine. Uzroci mogu ležati na nivou hipotalamusa (Kallmann-ov i olfaktogenitalni sindrom, anorexia nervosa), hipofize ( kraniopharingeom, hipofizarna insuficijencija), jajnika (Turner-ov sindrom, sekundarna insuficijencija jajnika), materice (Mayer-Rokitansky-Küster-ov sindrom), vagine (vaginalna i himenalna atrezija), metabolički i endokrini poremećaji (adrenogenitalni sindrom).
  • sekundarna amenoreja – izostanak menstruacije 3-6 meseci kod osoba koje su predhodno imale menstruaciju. Najčešći uzroci su PCOS, prevremena insuficijencija jajnika, tumori jajnika, hipo i hipertireoza, opšta oboljenja kao TBC, imunološke bolesti, difunkcija hipotalamusa i hipofize-tumori hipofize, prolaktinom, postpartalna oštećenja hipofize, kao i oboljenja na nivou uterusa (Ashermanov sindrom- posle agresivne kiretaže).

UZROK NASTANKA

Amenoreja nije bolest već simptom koji mogu prouzrokovati različiti etiološki faktori: hipotalamusni poremećaji (tumori i  infiltrativne lezije, psihotropni lekovi, gubitak telesne težine, prekomerna fizička aktivnost, psihogeni poremećaji – emocionalni stres, anoreksija nervoza), hipofizni poremećaji (destruktivne lezije, hipopituitarizam, tumori, kongenitalni poremećaji), poremećaji jajnika (sindrom policističnih jajnika, prevremena ovarijalna insuficijencija, tumori, testikularna feminizacija, galaktozemija, hemioterapija, iradijacija), poremećaji genitalnog trakta (atrofija endometrijuma, stenoza cerviksa, hematokolpos, kongenitalno odsustvo materice i vagine), oboljenja štitaste žlezde (hipotireoidizam, hipertireoidizam), oboljenja nadbubrežnih žlezda (kongenitalna adrenalna hiperplazija, Cushingov sindrom, tumori, Adisonova bolest).

KLINIČKA SLIKA

Primarna amenoreja je odsustvo menarhe ( prve menstruacije), a sekundarna amenoreja je odsustvo spontanog krvarenja duže od šest meseci kod žene koja je prethodno menstruirala. Fiziološka amenoreja je odsustvo menstruacije pre puberteta, tokom trudnoće i laktacije i nakon menopauze.

KOMPLIKACIJE

Nelečena amenoreja predstavlja rizik za osteoporozu i prevremenu ishemičnu bolest srca, a kada je udružena sa sindromom policističnih jajnika, hiperplaziju i karcinom endometrijuma. Žene često kasnije u životu imaju hipertenziju (povišen krvni pritisak), dijabetes i hiperlipidemiju (povišen nivo masti u krvi).

DIJAGNOZA

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, hormonalnih analiza.

LEČENJE

Lečenje je usmereno na korekciju osnovnog poremećaja, potom na nadoknadu estrogena i ukoliko je neposredni cilj postizanje plodnosti, na indukciju ovulacije. Nadoknada estrogena je neophodna radi sprečavanja dugoročnih komplikacija. Kod hronične anovulacije sa normalnim nivoom estrogena neophodna je ciklična primena progesterona radi sprečavanja hiperplazije endometrijuma.