Hormonski status

Rezultati reproduktivnih i tiroidnih hormona predstavljaju važnu informaciju u proceni uzroka i lečenju steriliteta i ispitivanju disfunkcije endokrinog sistema.

Endokrini sistem je veoma kompleksan i reguliše većinu vitalnih funkcija u telu, u koje spada i reprodukcija. Strogo ga regulišu centri u mozgu, ali uključuje i periferne organe kao i nadbubrežne žlezde. Dobijene vrednosti analiza hormona mogu ukazati na neke anomalije i poslužiti kao determinator za dalja ispitivanja. Za detaljna objašnjenja vašeg hormonskog statusa – kontaktirajte endokrinologa.

Hormonski status

U sklopu redovnih ispitivanja steriliteta ženama se od 2 do 5. dana menstrualnog ciklusa radi hormonski status. Tom prilikom se analiziraju vrednosti sledećih hormona:

FSH (folikulostimulirajući hormon) 

  • ukazuje na stanje rezervi jajnika. Stimuliše rast folikula u jajniku podstičući proizvodnju estrogena, a lučenje estrogena dovodi do zadebljanja endometrijuma. Kada je povišen, to upućuje na oslabljenu funkciju jajnika. Vrednosti preko 10 IU/L se povezuju sa otežanom sposobnošću za ostvarivanje trudnoće.

LH (luteinizirajući hormon) 

  • dovodi do sazrevanja i prskanja folikula i izbacivanja zrele jajne ćelije u jajovod. Njegov skok u sredini ciklusa je pokazatelj da je došlo do ovulacije. Ako je LH viši od FSH, najčešće se radi o sindromu policističnih jajnika. Ukoliko su oba povišena, reč je o smanjenoj funkciji jajnika.

Oba ova hormona stvara hipofiza. Kombinovano dejstvo FSH i LH stimuliše stvaranje folikula na jajniku. Nivo FSH hormona se obično povećava u menopauzi. Hipofiza počinje da ga luči više zbog slabije receptivnosti jajnika za ovaj hormon u ovom periodu.

E2 (estradiol)

  • je dominatni hormon tokom folikularne, tj. prve faze ciklusa kod žena. Njegove niske vrednosti uz povišen FSH dodatno potvrđuju dijagnozu ovarijalne insuficijencije, a nivo mu se drastično smanjuje u menopauzi. Nivo estradiola prati rast folikula i najviši je u vreme sazrevanja folikula tj. pred ovulaciju. Ukoliko ne dođe do oplodnje jajne ćelije posle ovulacije, njegov nivo se postepeno smanjuje.

Progesteron 

  • je dominatni hormon koji jajnici luče nakon ovulacije, tokom lutealne faze ciklusa. Određivanjem njegovih vrednosti 7 dana posle očekivane ovulacije (21. dan ciklusa ako su ciklusi na 28 dana) definitivno se utvrđuje da li žena ima ovulaciju. Osnovna funkcija progesterona je da pripremi sluzokožu materice (endometrijum) za prihvatanje oplođene jajne ćelije.

PRL (prolaktin) 

  • je hormon mleka. Prolaktin je stresni hormon i vrednosti mu jako variraju tokom dana i ciklusa. Preporuka je da se vadi barem 2 sata posle buđenja, jer usled stresa zbog ranog ustajanja može biti povišen. Jedna njegova povišena vrednost ne znači dijagnozu. U tom slučaju treba uraditi dnevni profil prolaktina. Kada je stalno povišen postoji hiperprolaktinemija, stanje koje može sprečavati trudnoću, ali koje se srećom uspešno leči.

T (testosteron) 

  • je muški polni hormon. Uz lučenje iz nadbubrežnih žlezda i jajnika, kod žena testosteron nastaje kao posledica konverzije androgenih prekursora steroida. Nivo testosterona je promenljiv u toku ciklusa i povećava se tokom trudnoće. Nivo ovog hormona je stabilan u menopauzi. Vrednosti iznad referentnih za žene mogu biti znak sindroma policističnih jajnika, ali i ozbiljnijih stanja.

SHBG (sex hormone binding globuline) 

  • je hormon koji povezuje polne hormone. Važan je njegov odnos sa testosteronom. Ukoliko je on nizak a testosteron povišen, prevelike količine muških polnih hormona sprečavaju da dođe do trudnoće.

AMH (Antimilerov hormon) 

  • je marker za reproduktivni potencijal jajnika. Merenjem njegovog nivoa može da se predvidi i nastupanje očekivanih promena koje su karakteristične za perimenopauzu. AMH je hormonski marker kojim se kvantitativno predviđa rezerva jajnika, starost, funkcionalna iscrpljenost i njegova reakcija na stimulaciju ovulacije (što je važno za odabir VTO šeme). U skorije vreme se dovodi u pitanje tačnost povezanosti vrednosti AMH i stvarne rezerve jajnika, tako da ga neke klinike za vantelesnu oplodnju više ne uzimaju u obzir kao merodavan. Može da se radi bilo kog dana ciklusa.

Inhibin B 

  • je hormon koji proizvode jajnici. Njegova proizvodnja pomaže da se suzbije FSH. Kod žena se testiranje ovog hormona sprovodi kao efikasan test funkcije i rezervi jajnika. Procenjuje sposobnost jajnika da nakon stimulacije gonadotropnim hormonima reaguje pokretanjem folikula na dalji razvoj. Istraživanjem je dokazano da koncentracija inhibina B u krvi pokazuje povezanost sa lučenjem estradiola iz jajnika.

TSH (tiroidni stimulišući hormon – tireotropin) 

  • je hormon hipofize koji stimuliše štitastu žlezdu da luči hormone T3 (trijodtironin) i T4 (tiroksin). Ovi hormoni mogu da imaju veliki uticaj na plodnost žene. Kod žena su česti poremećaji rada štitaste žlezde, a smatra se da već blago povišen TSH, iznad 4 µIU/mL (za VTO se traži da bude ispod 2,5 µIU/mL), smeta ostajanju u drugom stanju te ga je potrebno snižavati. Povišen TSH ukazuje na smanjen rad štitaste žlezde (hipotireozu), kada ga hipofiza pojačano luči da bi održala nivo hormona T3 i T4. Smanjene vrednosti TSH uz visoke nivoe T3 i T4 ukazuju na hipertireozu. Radi eliminacije autoimune hipotireoze i hipertireoze (Hašimoto tireoiditis ili Gravesova bolet), u slučaju loših rezultata poželjno je uraditi Anti-TPO antitela, TG antitela i TSH receptorska antitela.