Endometrioza

Endometrioza je benigna bolest kod žena, kod koje se mali komadi endometrijuma, unutrašnjeg tkiva materice, mogu pronaći izvan materice, gde im inače nije mesto. Najčešće se ti komadi endometrijuma nalaze na trbušnoj maramici zidova male karlice, jajniku, kada formiraju takozvane čokoladne ciste, jajovodu, mokraćnoj bešici, crevima, ali i na udaljenim organima, recimo na plućima, pa čak i oku.

Endometrioza se najčešće javlja u reproduktivnom dobu, između 25. i 35. godine života. Još uvek nije otkriveno koji je tačan uzrok nastanka endometrioze, ali se smatra da povratno krvarenje iz materice u trbušnu duplju za vreme menstruacije ima značajnu ulogu.

Simptomi

Najčešći simptomi endometrioze su bolne menstruacije,bolovi pri polnom odnosu,poremećaj menstrualnog ciklusa u vidu krvarenja između menstruacija i preobilnih krvarenja.Veoma često je endometrioza uzrok steriliteta kod žena.

SIMPTOMI

  • Bolne menstruacije
  • Bolovi pri polnom odnosu
  • Neredovne menstruacije
  • Krvarenje između menstruacija
  • Obilna krvarenja
  • Nemogućnost začeća

Dijagnoza

Dijagnoza se obično postavi kasno (od pojave prvih simptoma u proseku prođe 8-9 godina), u specijalizovanim ustanovama i najčešće u vezi sa utvrđivanjem uzroka neplodnosti. Dijagnoza se postavlja uzimanjem anamnestičkih podataka, bimanuelnim ginekološkim pregledom, Ultrazvučnim pregledom male karlice i abdomena, laboratorijskim pretragama, HSG-om, laparoskopijom. Oboljenje se može klasifikovati u 4 stadijuma (I-IV) prema opsežnosti promena koje se boduju.

Lečenje endometrioze

Terapija zavisi od stadijuma bolesti i simtomatologije. Može biti medikamentozna (oralna hormonska kontracepcija, GnRH analozi, ulipristal-acetat-Esmya), hiruška (laparoskopske operacije) ili kombinacija medikamentozne terapije i operativnog zahvata (najčešće).

Imajući u vidu da je endometrioza često praćena nepolodnošću, kod žena koje žele da rađaju pribegava se postupku asistirane reprodukcije. Pri tom im se savetuje da zatrudne što pre.

Savet je da se reproduktivno zdravlje čuva redovnim ginekološkim i sistematskim pregledima.

Odlazak kod ginekologa treba da bude sastavni deo života svake žene. Nije na odmet napomenuti da se veliki broj bolesti može uspešno izlečiti ako se otkriju u ranoj fazi, na redovnom pregledu. Briga o sopstvenom zdravlju prvi je korak u njegovom očuvanju.

Neplodnost kao posledica endometrioze

Veze između endometrioze i neplodnosti usmerene su na činjenicu da endometrioza može dovesti do blage upale organa i peritoneuma male karlice.

Kod endometrioze blažeg stepena nivoi medijatora zapaljenja (prostaglandini i citokini) su povećani i mogu imati negativan efekat na razvoj folikula i jajne ćelije, oplođenje, normalnu funkciju jajovoda pa čak i na usađivanje oplođene jajne ćelije, odnosno ometa reproduktivnu funkciju žene na svim nivoima.

Međutim, u većini slučajeva prisustvo manjih žarišta endometrioze nema za posledicu sterilitet.

Rizik maligne alteracije

Atipična endometrioza se javlja u 5,6% pacijentkinja tako da bi statistički rizik maligne alteracije iznosio 0,7%.

Najznačajniji faktor u malignoj alteraciji endometrioze je hiperestrogenizam, bilo da se radi o pojačanom stvaranju estrogena u masnom tkivu gojaznih osoba ili čistoj estrogenskoj supstitucionoj terapiji( npr.nakon histerektomije) kada je konačni učinak indukcija hiperplazije kao maligne transformacije endometrijuma i pojave endometrijalnog adenokarcinoma.

Obzirom na prevalencu endometrioze i gojaznosti, kao i upotrebe hormonske supstitucione terapije za očekivati je porast pojave malignoma nastalih iz endometrioze.