Konizacija

Konizacija grlića materice predstavlja dijagnostički i terapijski postupak uklanjanja atipičnih promena na grliću materice. Prvu konizaciju uradio je Listranc 1815. godine. Termini konizacija ili konusna biopsija grlića materice često se koriste kao sinonimi za intervencije različitog opsega, od biopsije grlića u obliku konusa, do amputacije vaginalnog dela grlića materice.

Zahvat se sastoji iz uzimanja dubljeg isečka grlića materice u vidu konusa. Dubina i širina ovog konusa određuje se prema Schillerovoj probi ili kolposkopskom nalazu, prema životnoj dobi pacijentkinje, kao i prema reproduktivnoj anamnezi (paritetu). Isečak se obavezno šalje na histopatološku analizu.

Konizacija je postupak sličan biopsiji koji moramo da uradimo nakon što je nalaz biopsije ukazao na mogućnost razvoja premaligne promene na grliću materice. Konizacijom grlića materice preciznije određujemo uzrok promene na tkivu i uklanjamo samu promenu.

U slučaju dijagnoze premaligne promene ginekolog će odrediti dalji postupak lečenja – zahvat ili terapiju lekovima.

Konizacija

Biopsija i konizacija

Biopsija grlića materice predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim pregledom.

Konizacija predstavlja dijagnostički i terapijski postupak uklanjanja atipičnih promena na grliću materice. Zahvat se sastoji iz uzimanja dubljeg isečka grlića materice u vidu konusa.

Dubina i širina ovog konusa određuje se prema Schillerovoj probi ili kolposkopskom nalazu, prema životnoj dobi pacijentkinje, kao i prema reproduktivnoj anamnezi (paritetu). Isečak se obavezno šalje na histopatološku analizu.

Vrste konizacije

Konizacija grlića materice i LOOP su dve tehnike kojima se sa grlića materice uklanja tkivo koje je zahvaćeno nekom promenom, a koje je prethodno identifikovano na biopsiji grlića materice. Konizacija se radi skalpelom (hirurški), dok LOOP predstavlja metodu u kojoj se strujom uz pomoć specijalne omčice uzima uzorak. Često je jedna od ove dve procedure sastavni deo biopsije grlića.

  • Klasična konizacija podrazumeva odstranjenje promenjenog tkiva grlića skalpelom. Nakon zahvata vrši se rekonstrukcija tj. plastika grlića, čime se koriguje nastali defekt i smanjuje mogućnost postoprativnog krvarenja, što samo po sebi ne pravi velike ili čak nikakve probleme pacijentkinji.
  • LETZ konizacija predstavlja minimalno invazivnu proceduru pri čemu se atipične promene na grliću odstranjuju pomoću “dijatermijske petlje” (LOOP). Ovim zahvatom se ne ide toliko u dubinu, već je otklanjanje tkiva površnije. Krvarenje je oskudnije, a rekonstrukcija je nepotrebna. Zbog svog poštednog karaktera, ova se metoda preporučuje ženama koje nisu još rodile.

Ukoliko se radi o mlađoj ženi, koja nije imala trudnoću, kako bi se u najvećoj meri očuvao grlić uzorak koji se uzima na ovaj način je širi i plići. Dok je kod žena koje su iznele trudnoću, ili kod starjih žena uzorak dublji. Ipak, kakav će uzorak biti uzet zavisi i od sumnje lekara o kakvoj se promeni radi.

Imajući u vidu da je ova intervencija opsežnija a samim tim i bolnija ona se radi po pravilu u opštoj anesteziji.

Indikacije za konizaciju

  • Ponovljeni citološki nalaz (Papanikolaou test) koji ukazuje na malignitet, a kolposkopija ne može identifikovati leziju

  • Citološki nalaz ukazuje na ekstenzivniju promenu od one koja se konstatuje kolposkopskim pregledom ili ciljanom biopsijom

  • Sumnja na postojanje mikroinvazivnog karcinoma na osnovu citološkog ili kolposkopskog pregleda, ili histološkog pregleda ciljane biopsije

  • Citološki nalaz koji ukazuje na atipičnost cilindričnih ćelija

  • Pozitivan nalaz endocervikalne kiretaže

  • Promena koja se širi u cervikalni kanal i ne može se u potpunosti eksplorisati kolposkopijom

Atipične promene

Atipične promene najčešće nastaju u predelu zone transformacije epitela, tj. na području između višeslojnog pločastog epitela koji prekriva vaginalni deo grlića, i cilindričnog epitela koji oblaže unutrašnjost kanala koji vodi u šupljinu materice. To je područje gde se nalazi i nezreli metaplastični epitel, koji je najosjetljiviji na dejstvo onkogenih činilaca.

U lečenju CIN-a potreban je što poštedniji, a opet adekvatan oblik lečenja, koji će omogućiti odstranjenje atipičnih promena u celini, ali neće ostaviti značajnije posledice na reproduktivni sistem žene, obzirom da su ovom patologijom obuhvaćene pretežno žene u generativnom dobu.

Kako se izvodi konizacija?

Konizacija u zavisnosti od brojnih faktora uglavnom traje od pet do 20 minuta. Intervencija se uglavnom radi u kratkotrajnoj kombinovanoj intervenskoj anesteziji, jer je to najudobnije i za pacijenta i lekara.

Procedura se obavlja u istom položaju kao i za ginekološki pregled.  Lekar uvodi spekulum u vaginu čime omogućava prikazivanje grlića materice i nakon toga uzima tkivo grlića materice u obliku konusa (kupe)  i šalje ga u laboratoriju na analizu.

Postupak sa dobijenim materijalom

Dobijeni konus se u celosti fiksira u formalinu i u daljoj histopatološkoj obradi obrađuje u serijama od najmanje 14 blokova uz dodatni endocervikalni rez. Samo na ovakav način može se u potpunosti proceniti ponašanje neoplazije. Pri tome je vrlo važna informacija da li tretirana promena zahvata ili ne zahvata rubove konusa. Ukoliko su rubovi konusa slobodni, tada je konizacija i konačni zahvat.

Ako promena zahvata neki od rubova, lečenje se ne smatra završenim. U tom slučaju, potrebno je uraditi ili re-konizaciju ili histerektomiju, zavisno od starosti pacijentkinje i od njene želje za rađanjem.

Rubovi konusa mogu biti “nagoreli” dejstvom elektricne struje ili lasera i nedostupni kvalitetnoj histopatološkoj analizi. Ovakva situacija bi takođe mogla biti inidikacija za neku vrstu re-intervencije.

Nakon konizacije

Uobičajeno je da nedelju dana nakon konizacije imate vaginalno  krvarenje, tokom sledeće 3 nedelje moguće je tačkasto vaginalno krvarenje ili krvav ili braonkast vaginalni sekret. Preporučuje se da 3 nedelje nakon konizacije nosite higijenske uloške. Preporučuje se da  izbegavate upražnjavanje seksualnih odnosa sledeće 4 nedelje.

Prva kontrola se zakazuje osam nedelja nakon intervencije. Histološki nalaz se čeka oko 7 dana i na osnovu njega se donosi zaključak da li je terapija definitivna ili je potrebno dodatno lečenje.

Ukoliko imate visoku temperaturu, ozbiljno vaginalno krvarenje, bol u  predelu male karlice, vaginalni sekret neprijatnog mirisa ili žućkast  vaginalni sekret koji može biti posledica infekcije potrebno je da se  javite svom lekaru.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.