Incizija Bartolinijeve žlezde

Incizija Bartolinijeve žlezde je hirurški postupak kojim se tretira upala Bartholinijeve žlezde. Obim samog hirurškog zahvata varira od ozbiljnosti same upale. Ukoliko je u pitanju upala manjeg obima dovoljan je mali rez kroz koji se drenira sadrzaj bartolinijeve žlezde (čisti upala bartolinijeve žlezde).

Međutim, ukoliko se napravila cista, ona se može tretirati malim drenom (slično cevčici) kojim se ubacuju antibiotski rastvori ili se može hirurškim putem u potpunosti odstraniti. Preporuka u tom slučaju je da se uradi marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde kada se sačuva njena funkcija.

ŠTA SU BARTOLINIJEVE ŽLEZDE?

To su male parne žlezde veličine lešnika (i manje) smeštene u  predvorju vagine, odnosno mišićnoj ploči na dnu karlične duplje. Izvodni  kanali ovih žlezdi su dužine oko 2-2,5 cm i otvaraju se na ulazu u  vaginu, na bazi malih usana. Njihova osnovna uloga je da izlučuju sekret  i vlaže polne organe pre i tokom seksualnog odnosa.

ŠTA JE APSCES (CISTA) BARTOLINIJEVIH ŽLEZDA?

Apsces je ograničena, učaurena upala. Može nastati kao posledica  povrede ili infekcije. Najčešće dolazi do upale jednog izvodnog kanala,  retko oba (upala uglavnom ne zahvata samu žlezdu). Ovo se dešava kod oko  2% žena u toku života, a posledica upale je nemogućnost oticanja  sekreta iz žlezde. Usled zadržavanja sekreta izvodni kanal se širi, može  doći do naseljavanja bakterija i nastanka apscesa. Bol i otok mogu biti  prvi simptomi upale.

KAKO SE IZVODI INCIZIJA I DRENAŽA APSCESA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE?

Procedura traje oko 20 minuta. Incizija (otvaranje žlezde radi  evakuacije sadržaja) i drenaža su relativno brzi postupci koji se  sprovode u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Apsces ili cista se otvore  vertikalnim rezom dužine 1,5 do 3 cm, što bliže sluzokoži ulaza u  vaginu. Nakon toga se postavlja dren kojim se omogućava oticanje  „zarobljenog sekreta“. Ovim postupkom bol se veoma brzo otklanja.

POTENCIJALNI RIZICI

Veoma retko može doći do krvarenja sa mesta incizije, hroničnog bola, ponovne pojave ciste/aspcesa.

PRIPREMA

Ukoliko u trenutku obavljanja procedure imate menstrualno krvarenje potrebno je da koristite uloške, ne tampone.

NAKON PROCEDURE

  • Preporučuje se da neko dođe sa Vama u pratnji kako se ne biste sami vraćali kući.
  • Potrebno je da 24 sata nakon intervencije mirujete.
  • Neophodno je da održavate adekvatnu higijenu mesta incizije i drenaže,  zato Vam savetujemo da se tuširate/kupate svakodnevno dok rana ne  zaraste.
  • Potrebno je da svaki put proverite da li mesto incizije i  drenaže adekvatno očišćeno i suvo.
  • Potrebno je da se nekoliko dana nakon  intervencije uzdržavate od seksulanih aktivnosti.

Možete se  vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima u roku od 2 – 3 dana.  Preporučuje se da naredne dve nedelje ne idete na plivanje i da se ne  izlažete napornim treninzima.