Ginekološki ultrazvuk

Ultrazvuk je postao nezamenljiv i u dijagnostici spontanog pobačaja, vanmaterične trudnoće i anomalija ploda.

Ginekološki ultrazvuk je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se  prikazuju strukture i organi u maloj karlici. Na ovaj način se mogu  definisati položaj, veličina i građa materice (i grlića materice),  jajnika i jajovoda. Doppler pokazuje brzinu i pravac kretanja krvi u karličnim organima.

Savremena ginekologija se više ne može zamisliti bez ultrazvučnog pregleda. Metoda je jednostavna, bezbedna, klinički važna i može se ponavljati koliko god puta je to potrebno a da to ni na koji način ne ugrozi pacijentkinju. Pregled je potpuno bezbolan i traje od 15-30 minuta.

Vrste ginekološkog ultrazvuka

Ginekološki ultrazvuk može se vršiti na dva načina, transabdominalno (preko stomaka) ili transvaginalno (vaginalnim putem). Transvaginalni ultrazvuk daje mnogo jasniju sliku jer je sonda mnogo bliža organima koji se pregledaju. Ponekad se vrši i abdominalni i vaginalni ultrazvuk da bi se dobro pregledala cela karlica.

Ginekološki ultrazvuk

Transabdominalni pristup:

Priprema – Ukoliko treba da imate transabdominalni ultrazvuk, Vaš lekar će vas zamoliti da popijete 4 do 6 časa tečnosti oko sat pre pregleda. Puna bešika potiskuje creva (koja sadrže vazduh) i oslobađa organe male karlice. To čini ultrazvučnu sliku jasnijom.

Ležaćete na krevetu za pregled, nakon  čega će lekar staviti poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda  je mali plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase i postavlja se na donji deo trbuha pacijentkinje. Gel ima ulogu da  poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh između  kože i sonde.

Ovaj pregled se najčešće vrši tokom klasičnog praćenja toka trudnoće. Koristi se takođe i u ginekološkoj patologiji, npr. da bi se dijagnostikovali miomi uterusa ili neki drugi problemi.

Ginekološki ultrazvuk

Transvaginalni pristup:

Priprema – Ukoliko se vrši samo transvaginalni ultrazvuk, nemojte piti tečnost oko četiri sata pre pregleda. Ukoliko je potrebno uraditi oba pregleda onda se prvo vrši transabdominalni ultrazvuk.

Razlika u odnosu na  transabdominalni pristup jeste što se transvaginalna sonda uvodi u  vaginu. Vrh transvaginalne sonde se prekrije gelom, a na sondu se navuče posebna gumena navlaka ili prezervativ. Blizina ispitivanog područja kao i viša frekvencija ultrazvučnih talasa omogućava stvaranje kvalitetnije ultrazvučne slike i jasniji prikaz struktura i organa u  maloj karlici.

Vaginalni ultrazvuk se obično vrši da bi se ispitali problemi vezani za sterilitet. U retkim slučajevima, histerosonogram se vrši da bi se ispitalo stanje unutar uterusa uz primenu tečnosti u toku vaginalnog ultrazvuka. Ponekad se može uzeti mali uzorak tkiva (biopsija) u toku vaginalnog ultrazvuka.

Transvaginalni ultrazvuk može dati više informacija od transabdominalnog kod žena koje imaju povećanu težinu, koje su lečene od steriliteta, koje pate od inkontinencije ili imaju probleme sa gasovima u intestianlnom traktu.

Kada se radi ginekološki ultrazvuk?

Preporuka savremene medicine kao i samih lekara jeste da svaka žena bar jednom godišnje, u okviru svog ginekološkog pregleda, uradi i ultrazvuk, ali se on savetuje i prilikom sledećih simptoma:

 • Abnormalnosti anatomske strukture materice

 • Ukoliko se oseti bol u maloj karlici

 • Prilikom neredovnih, bolnih, obilnih krvarenja ili izostanka ciklusa

 • Kada se prati rast mioma materice ili veličina i izgled cisti na jajnicima

 • Prisustva i položaja intrauterinog uloška (IUD) – spirale

 • Prilikom praćenja rasta folikula i debljine sluzokože materice u toku tretiranja steriliteta

 • Dijagnoza i potvrda trudnoće (eventualno vanmaterične trudnoće) i dalje praćenje toka trudnoće

 • Fibroidnih tumora, masa, cisti i drugih vrste tumora unutar karlice

 • Pelvičnih inflamatornih bolesti (PID) i drugih vrsta zapaljenja ili infekcija

 • Postmenopauznog krvarenja

Ultrazvučno se procenjuju veličina, oblik i položaj materice i jajnika, debljina, ehogenost i prisustvo tečnosti ili masa u endometriju, miometrijum, jajovodi, dužina i debljina grlića materice, protok krvi kroz karlične organe.

Ginekološki ultrazvuk može pružiti mnogo informacija o veličini, lokalizaciji i strukturi pelvičnih masa, ali ne može dati definitivnu dijagnozu karcinoma ili drugih specifičnih bolesti. Ultrazvukom karlice Vaš lekar može identifikovati razliku između ciste ispunjene tečnošću, kompaktnog tumora ili drugih promena. To je najvažnija prednost ultrazvuka. Suspektne mase se moraju ispitati.

Praćenje u periodu od 6 – 8 nedelja se vrši da bi se notirala promena, jer mnoge promene se rešavaju spontano u tom vremenskom periodu. Ultrazvuk ne može dijagnostikovati da li je promena kancerogenog porekla (maligna) ili nekancerogena (benigna). Da bi se to utvrdilo mora se izvršiti biopsija.

Ginekološki ultrazvuk – Potencijalni rizici

Ovaj pregled ne nosi nikakav rizik i potpuno je bezbolan (transvaginalni pristup može izazvati neprijatnost).

Koje bolesti može otkriti ultrazvučni pregled?

Redovnim pregledom pacijentkinje ginekolog ultrazvukom može da otkrije: ciste, dobroćudne miome i zloćudne tumore. Ultrazvučnim pregledom može se ustanoviti u kom su stadijumu pomenuti procesi i kolikih su dimenzija. Na osnovu ultrazvučnog pregleda i ostalih analiza, ginekolog preduzima adekvatne metode lečenja ili predlaže operaciju.

Ukoliko je potrebna operacija na ginekološkim organima, ultrazvukom se ustanovljuje tačno mesto gde treba vršiti hiruršku intervenciju tako da su “rezovi” manji, a operacije kraće i bezbednije. Pored ostalih analiza, ultrazvučnim pregledom se mogu otkriti i neki uzroci steriliteta.

Koliko su česte kontrole?

Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju urednog nalaza kontrole je potrebno obavljati jednom godišnje. U slučaju patološkog nalaza to je obično nakon sledećeg menstrualnog ciklusa ili za nekoliko meseci.

U nekomplikovanim i nerizičnim trudnoćama važni, ultrazvučni pregledi se obavljaju u 7-8-oj nedelji trudnoće , između 12-14-te nedelje trudnoće, nakon 20-te nedelje, 24-te, te nadalje na 4-6 nedelja (u bizanačkoj trudnoći i češće) do kraja trudnoće.

Kojom opremom se radi ginekološki ultrazvuk sa Kolor Doplerom?

Ovaj pregled se radi na ultrazvučnom aparatu koji ima opciju Kolor Doplera. Ultrazvučnom metodom dobijamo na ekranu sliku (dvodimenzionalni prikaz) ispitivanih organa u različitim presecima, a Kolor Doplerom metodom možemo da merimo protoke krvi kroz krvne sudove ispitivanih organa.

Ginekološki ultrazvuk

Ekspertski ultrazvuk u trudnoći

Trudnoća je posebno lepo vreme za svaku ženu i njenu porodicu, ali i izvor strahova vezanih za zdravlje bebe. Ekpertski ultrazvuk na sredini trudnoće omogućava trudnicama da brige odagnaju i da se u miru pripremaju za najvažniju ulogu.

Nakon 10. nedelje trudnoće savetuje se da se uradi prenatalani test. Prenatalni test je vrlo komforno i jednostavno testiranje koje se vrši uzorkovanjem venske krvi majke. Rezultati testa su dostupni nakon 10 radnih dana.

Neinvanzivni prenalatni test je važan, jer pruža bezbedan i precizan način da se beba testira pre rođenja, na prisustvo genetičkih poremećaja, od kojih je najčešči Daunov sindrom.

Pored Dabl testa, koji se obavlja između 12. i 14. gestacijske nedelje, ekpertski ultrazvuk je izuzetno bitan za dijagnostiku eventualnih anomalija ploda.

Ekpertski ultrazvuk je detaljan ultrazvučni pregled koji se obavlja između 20. i 24. nedelje trudnoće. U tom periodu su organi ploda dovoljno razvijeni da mogu da se vrlo detaljno pregledaju, dok veličina ploda nije tako velika da bi ometala dijagnostiku.

Ultrazvučni pregled u trudnoći nam omogućava:

 • ranu dijagnozu trudnoće i dijagnozu višeplodne trudnoće

 • ispitivanje kompletne anatomije embriona, odnosno fetusa

 • dinamiku rasta ploda i simetričnost pojedinih delova radi rane dijagnoze smanjenog ili ekcesivnog rasta

 • uvid u poremećaje srčanog ritma

 • uvid u veličinu, građu i lokalizaciju posteljice

 • uvid u količinu i kvalitet plodove vode

 • uvid u građu pupčanika

 • procenu kompetencije unutrašnjeg materičnog ušća, odnosno grlića materice

Ultrazvuk je postao nezamenljiv i u dijagnostici spontanog pobačaja, vanmaterične trudnoće i anomalija ploda.

Visoka stručnost i očuvanje dostojanstva profesije, pomoglo nam je da u ordinaciji Raović okupimo tim vrhunskih lekara sa izuzetnim ljudskim kvalitetima. Svi članovi našeg tima znaju da je briga za pacijenta složena situacija u kojoj preuzimamo odgovornost za njegovo dobro.

Uz podršku najsavremenijih medicinskih aparata, njihovo stručno znanje postaje najbolja podrška dobrobiti naših klijenata.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.