Biopsija grlića materice

Biopsija grlića materice je procedura zahvaljujući kojoj se može lako utvrditi postojanje premalignih promena na grliću materice kod žena.

Biopsija grlića materice (cerviksa) predstavlja proceduru kojom se  uklanja mali deo tkiva grlića materice i šalje na histopatološku analizu u cilju postavljanja konačne dijagnoze promene na grliću. Nakon toga, sprovodi se lečenje, koje je uspešnije ukoliko se promena otkrije na vreme.

Da bi se promena primetila na vreme, najbitnije je redovno dolaziti na ginekološke preglede.

Biopsija grlića materice je jednostavna, brza i bezbolna metoda, budući da se radi u lokalnoj anesteziji i samo izuzetno u kratkotrajnoj opštoj venskoj anesteziji.

Biopsija grlića materice se radi na nekoliko načina:

 • Klasična biopsija („punch“ biopsija) – materijal se dobija „čupanjem“ tkiva kleštima. Ovaj način biopsije najveći broj ginekologa smatra zastarelim.

 • Biopsija laserom

 • Biopsija radio-frekventinim nožem (LEEP, LETZ) – najsavremeniji način intervencije. Materijal se uzima žičanom omčicom kroz koju prolazi specijalna struja. Instrument deluje isključivo lokalno – istovremeno seče tkivo i zaustavlja krvavljenje. Intervencija u lokalnoj anesteziji je praktično bezbolna.

Biopsija grlića materice

Biopsija grlića materice – Histopatološka analiza

Dobijeno tkivo grlića šalje se na histopatološku analizu. Histopatološkom analizom utvrđuje se da li se u uzorku tkiva nalaze normalne ili izmenjene ćelije. Takođe, u slučaju prisustva izmenjenih ćelija, ova analiza određuje stepen njihove „nenormalnosti“.

Izmenjene ćelije su značajne zato što je u njima moguć razvoj karcinoma grlića materice. Stepen nenormalnosti ćelija grlića materice određen histopatološkom analizom je osnovni kriterijum za izbor daljeg terapijskog postupka.

Svaka promena koja se pronađe na vreme, u ranom stadijumu danas se može uspešno lečiti i što je najvažnije i izlečiti.

Priprema za biopsiju grlića materice

 • Obavestite lekara ukoliko ste trudni ili sumnjate na trudnoću.

 • Obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate u redovnoj terapiji.

 • Obavestite lekara ukoliko imate alergiju na lekove i hranu.

 • Konsultujte se sa lekarom oko privremenog prestanka uzimanja lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi

 • Obavestite lekara ukoliko se lečite ili ste se lečili od neke polno prenosive infekcije

 • Najmanje 24 sata pre  biopsije nemojte imati seksualne odnose i nemojte koristiti tampone ili  vaginalnu terapiju

 • Biopsiju zakažite van perioda menstrualnog krvarenja.

Cilj biopsije grlića materice

Cilj ove intervencije jeste dalja dijagnostika promena koje su uočene u toku kolposkopije. Takve promene lekari klasifikuju kao benigne, predkancerogene i kancerogene. Osim dijagnostičkog, biopsija grlića materice može imati i terapijski efekat. On se postiže uklanjanjem promene i okolnog tkiva u potpunosti kako bi se prevenirala dalja bolest.

Ukoliko lekar kolposkopskim nalazom utvrdi postojanje neke od atipičnih kolposkopskih slika, uz ostale sumljive karakteristike ovih kao i PAPA test, preporuka je da se uradi biopsija grlića materice.

Najčešće atipične slike podrazumevaju:

Mozaik

Mozaik je beložućkasto zadebljanje epitela ispresecano brojnim crvenim linijama (krvnim sudovima) koje predstavljaju vezu sa vaskularnom stromom. Mozaik može biti iznad, u nivou i ispod okolne mukoze. Obično se nalazi na ivici zone transformacije, a kolposkopski imponuje kao slaninasto kupasto ili kao koritasto invertovano polje. Što je promena grublja, to je sumnjivija na malignitet. Takođe, u promenama iznad nivoa okolne sluznice češći su atipija i karcinom.

Punktacija ili baza

Atipični kolposkopski nalazi mogu ukazati i na punktacije, gde se kroz nezreli beli AW epitel iz dubljih slojeva sluzokože pružaju i prodiru krvni sudovi. Oni unutar belog epitela izgledaju kao „crvene tačkice” i završavaju se na površini sluzokože. Punktacije se mogu javiti kao posledica obične upale ili brze metaplazije sluzokože, što su benigni razlozi, ali i kao posledica CIN-a (premaligne lezije) ili već razvijenog karcinoma grlića materice.

Leukoplakija

Leukoplakija se ispoljava u vidu belih naslaga na površini grlića materice, ali i vagine, vulve i perineuma. Jasno se vidi prilikom pregleda, često i bez nanošenja rastvora sirćetne kiseline. Bele naslage su posledica nagomilavanja keratina (keratinizacija) u sluzokoži koji se izdiže iznad površine okolne sluzokože.

Ova promena uglavnom nastaje prilikom svojevrsnih iritacija vulve, kao što su dugotrajno nošenje pesara (prstenova), dijafragmi (kontracepcija) ili korišćenje tampona. Osim toga, leukoplakija može ukazivati na prisustvo HPV (humani papiloma virus) infekcija, ali i keratinizujućeg CIN-a (prekanceroza), kao i keratinizujućeg karcinoma grlića materice.

Iako je leukoplakija sama po sebi benigna promena, najčešće se vrši biopsija (uzima se uzorak) i šalje na histopatološku analizu, budući da može ukazivati na karcinom.

Aceto White (beli) Epitel

Ovu promenu čine ćelije nezrele sluzokože čija je citoplazma gušća, a jedra krupnija, zbog čega odbijaju svetlost kolposkopa i dovode do bele prebojenosti površine grlića. Ovo je najvažnija kolposkopska slika, jer svi primeri CIN (prekanceroza grlića materice) imaju izvestan stepen ili nijansu bele prebojenosti.

Uz to, mnogo nemalignih promena na grliću daje AW epitel, kao što su HPV infekcija, nezrela metaplazija, upala (inflamacija), ali i maligniteti grlića materice kao što su adenokarcinom ili invazivni plano-celularni karcinom. Takođe, zavisno od stepena i proširenosti AW epitela, kao i nalaza PAPA testa, odlučujemo da li ovu promenu treba biopsirati (uzeti uzorak) ili pratiti.

Atipična vaskularizacija

Kada se prilikom kolposkopije uoče atipični krvni sudovi, uvek se javlja sumnja na postojanje težih promena, posebno ako imaju poseban izgled (kao špageti, vadičep, zarezi, ukosnice, omče), kao i nagle promene u kalibru, pravcu i nepravilno grananje. Rezultat su dugotrajnog stalnog pritiska abnormalnog epitela (sluzokože) na papile strome. Često se nalaze u lezijama visokog stepena (CIN II i CIN III odnosno H SIL), ili kod invazivnog karcinoma grlića materice. Najčešće je kod ovih promena potrebna hitna biospija i histološka potvrda.

Svaka od gore navedenih atipičnih kolposkopskih slika ukoliko iskusan kolposkopičar utvrdi da nemaju suspektan izgled i uredan PAPA test (II grupa), ne mora obavezno zahtevati biopsiju, već samo praćenje. Cilj svake biopsije grlića materice jeste otkrivanje prekanceroznih promena u ranoj fazi bolesti i njihovo lečenje koje je tada najuspešnije.

Biopsija grlića materice

Kada je potrebno uraditi biopsiju grlića materice?

Kada se u toku kolposkopije uoče polja na grliću materice koja su atipična i nakon Papa testa, najčešće se zakazuje dijagnostička biopsija grlića materice. Najčešći period u kome se radi biopsija grlića materice, jeste period nakon ciklusa, a potrebno je da se za intervenciju imaju uredni bakteriološki brisevi.

Ukoliko je nalaz atipičan, utvrđeno je postojanje ranica na grliću materice, uočljive su neravne i nepravilne promene, iznad nivoa sluzokože, biopsija sa histopatološkim nalazom je od izuzetne važnosti za određivanje daljeg toka lečenja.

Nakon biopsije grlića materice

Pojava bola manjeg intenziteta ili oskudnog krvarenja može da se javi posle intervnecije i da traje 7-10 dana. Ako je rađena konizacija, izbegavati teža fizička opterećenja, seksualne odnose, korišćenje tampona i gelova za intimnu negu nekoliko nedelja nakon intervencije. Ukoliko je urađena punktaciona biopsija ili enocervikalna kiretaža, iste aktivnost izbegavati 7 dana.

Javiti se odmah lekaru ukoliko se pojavi bol jačeg intenziteta, prekomerno krvarenje ili vaginalni iscedak koji zaudara.

Biopsija grlića materice

Nalazi nakon biopsije grlića materice

Histopatološki nalaz se čeka nekoliko dana i napominjemo da taj nalaz treba isključivo da tumači ginekolog. Rezultati ove intervencije mogu biti normalni i abnormalni. Ovi drugi se izražavaju kroz oznaku CIN ( cervikalna intraepitalna neoplazija i mogu biti):

 • CIN 1- označava prisustvo abnormalnosti blažeg karaktera
 • CIN 2- označava prisustvo srednje razvijenih abnormalnosti
 • CIN 3- označava prisustvo težih oblika abnormalnosti.

Ukoliko je na rutinskom pregledu kolposkopije otkrivena promena, većina žena odmah misli na najgore. O aspektima ove intervencije i svemu što ona nosi sa sobom treba da razgovarate ne samo sa Vašim lekarom već i sa ljudima koji su Vam najbliži.

Kada se promene na ženskim reproduktivnim organima primete na vreme, brzo se može uspostaviti način lečenja, bez ikakvih daljih posledica. Zato je od presudne važnosti redovno ići na ginekološke preglede. U našoj ordinaciji brinemo o vašem zdravlju, pa Vam se zato posvećujemo sa posebnom pažnjom i predanošću.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.