Intervencije

U ordinaciji Raović ginekološke intervencije se obavljaju kao deo svakodnevne rutinske prakse od strane iskusnih lekara. Neke intervencije rade se zbog uklanjanja određenih abnormalnosti, a neke zbog definitivnog dijagnostikovanja. Ginekološke intervencije su manji hirurški poduhvati koje je obično moguće uraditi u ambulantnim uslovima. Nakon izvršene ginekološke intervencije koja obično traje od deset do trideset minuta, pacijentkinja može istog dana napustiti ginekološku ordinaciju. Ukoliko je potrebno, koristi se lokalna ili opšta anestezija.

Intervencije u ordinaciji Raović:

  1. Histeroskopija

Histeroskopija je minimalno invazivna kratkotrajna intervencija koja ima važnu ulogu u ispitivanju steriliteta, ponovljenih pobačaja i abnormalnog krvarenja iz materice.

  1. Uklanjanje polipa na grliću materice

Polipi predstavljaju benigne tvorevine koje nemaju potencijal da daju udaljene metastaze, ali mogu vremenom maligno da alterišu i da ometaju normalne reproduktivne funkcije žene. Preporučuje se njihovo otkalnjanje, jer mogu otežati začeće i izazvati sterilitet i spontane pobačaje.

  1. Endometrijalni polipi

Polip tela materice je ograničeno žarište bujanja unutrašnjeg sloja materice. Često je uzrok krvarenja u vreme oko i nakon menopauze. Odstranjivanje polipa u materičnoj šupljini je najbolje udaljiti metodom histeroskopije.

  1. Biopsija grlića materice

Biopsija grlića materice je intervencija kojom se mogu utvrditi prekancerogene promene kod žena u ranoj fazi.

  1. Incizija Bartolinijeve žlezde

Incizija Bartolinijeve žlezde je hirurški postupak kojim se tretira upala Bartholinijeve žlezde. Obim samog hirurškog zahvata varira od ozbiljnosti same upale.

  1. Marsupijalizacija

Marsupijalizacija je postupak koji se nadovezuje na inciziju i drenažu kada postoji potreba. Može se obavljati u opštoj ili lokalnoj  anesteziji.

  1. Konizacija

Konizacija je hirurški zahvat sličan biopsiji grlića materica, a indikovana je u cilju lečenja promena grlića materice. Ovaj hirurški zahvat u ginekologiji podrazumeva uklanjanje obolelog vaginalnog dela materice u obliku kupe ili konusa. Konizacija je istovremeno dijagnostička i terapijska procedura.

  1. Uklanjanje kondiloma

Kondilomi (polne bradavice, genitalne bradavice) su bolest koju uzrokuje HPV virus, tj. Humani Papilloma Virus. HPV virus je uzročnik raka grlića materice kod žene i odmah po otkrivanju virusa treba početi lečenje. Ukoliko se kod pacijentkinje utvrdi postojanje kondiloma postoji nekoliko načina da se oni uklone, od kojih je najefikasnije uklanjanje radiotalasima.

  1. Eksplorativna kiretaža

Eksplorativna kiretaža je najčešća intervencija u ginekološkoj praksi. Ovo je intervencija na cervikalnom kanalu i materičnoj šupljini. Kiretaža je istovremeno dijagnostička i terapijska.

  1. Loop konizacija

Loop konizacija ili loop elektrohirurška eksciziona procedura (LEEP)  podrazumeva korišćenje tanke omčice koja uz pomoć nisko-voltažne  električne energije uklanja abnormalno tkivo na grliću materice. LEEP  metoda se može koristiti za uklanjanje abnormalnog tkiva grlića materice  koje je viđeno kolposkopijom ili abnormalnog tkiva grlića matrerice  koje se nalazi visoko u kanalu grlića materice, a koje se ne može uočiti  kolposkopijom. U ovoj situaciji LOOP konizacija se više preporučuje u  odnosu na klasičnu konizaciju.