Loop konizacija

Loop konizacija ili loop elektrohirurška eksciziona procedura (LEEP) podrazumeva korišćenje tanke omčice koja uz pomoć nisko-voltažne električne energije uklanja abnormalno tkivo na grliću materice. LEEP metoda se može koristiti za uklanjanje abnormalnog tkiva grlića materice koje je viđeno kolposkopijom ili abnormalnog tkiva grlića matreice koje se nalazi visoko u kanalu grlića materice, a koje se ne može uočiti kolposkopijom. U ovoj situaciji LOOP konizacija se više preporučuje u odnosu na klasičnu konizaciju.

LOOP konizacija je jednako efikasna kao i krioterapija ili laserska intervencija na promenjenom delu grlića materice. Ukoliko se kompletno uklanja abnormalno tkivo, nije potrebna  dalja terapija, ali se promena ćelija grlića materice može javiti  ponovo.

Prednosti LOOP konizacije

Prednosti ove tehnike su jednostavnost zahvata, kraće vreme operacije, mogućnost izvođenja intervencije u lokalnoj anesteziji, kao i manje postoperativne tegobe. Dodatna prednost je da tkivo zarasta praktično bez ožiljka i bez gubitka funkcionalnosti.

Pogodnost ove procedure je što je ona u najvećem broju slučajeva i terapijska, jer pruža mogućnost uklanjanja čitave promene, te ukoliko se patolog izjasni da su svi rubovi uklonjenog dela bez patoloških promena, nema potrebe za dodatnim terapijskim procedurama. Vrlo je precizna, komforna, gotovo bezbolna, kratkotrajna i gotovo bez krvarenja.

S obzirom da su promene na tkivima donjeg genitalnog trakta spororazvijajuće i dostupne ranoj detekciji bitno je iskoristiti prednost minimalno invazivne dobre, komforne dijagnostičke i najčešće dovoljne terapijske procedure.

Loop konizacija

Indikacije

Indikacija za intervenciju postavlja se nakon dobijanja rezultata PAPA brisa, kolposkopskog pregleda te nalaza biopsije grlića materice koji ukazuje na minimalne promene ćelija grlića materice ili tzv. skvamoznu intraepitelnu neoplaziju niskog stepena (LSIL) koja predstavlja prekancerozno stanje.

Intervenciju takođe treba planirati i sprovesti  u situacijama smanjenog kvaliteta života – pojačanog sekreta koji ne prolazi posle lečenja, postojanja „ranice“ koja ne prolazi ni nakon lečenja, krvarenja nakon odnosa.

LOOP konizacija je metoda koja se  koristi u lečenju promena ćelija grlića materice. Ovo uključuje:

  • Minimalne promene ćelija grlića materice ili tzv. skvamozna  intraepitelna neoplazija niskog stepena (LSIL) koja može predstavljati  prekancerozno stanje (promena ćelija grlića materice koja prethodi  nastanku zloćudnog tumora) i ukoliko takva promena i dalje postoji nakon  dužeg perioda praćenja.
  • Značajne promene ćelija grlića materice koje je potrebno ukloniti.

Kako se izvodi LOOP konizacija?

Obim intervencije zavisi od oblika cerviksa, i lokalizacije kao i proširenosti patoloških promena a sprovodi se radiotalasima – tankom omčom se otkloni površinski sloj grlića, vrlo precizno i uz minimalno krvarenje. Kada se ukloni željeni deo grlića, isti se šalje na patohistološki pregled.

LOOP konizacija se najčešće obavlja u ambulantnim uslovima.  Procedura se obavlja u istom položaju kao i za  ginekološki pregled. Lekar uvodi spekulum u vaginu čime omogućava prikazivanje grlića materice i nakon toga uzima tkivo grlića materice u obliku konusa i šalje ga u laboratoriju na analizu. Intervencija se najčešće obavlja u lokalnoj anesteziji (bićete svesni  tokom procedure).

Naizmenična struja se koristi, jer istovremeno ispoljava efekat rezanja i koagulacije, zbog čega je hemostaza odlična. Termička oštećenja preparata su manja od 300 μm, što ne utiče na patohistološku procenu ekstenzivnosti lezije i intaktnosti resekcionih ivica. Ova metoda je takođe dijagnostičko – terapijska, a zahvat varira od manje biopsije do odstranjenja većeg dela grlića materice.

Koliki će biti opseg konizacije zavisi od većeg broja faktora:

  • da li se pacijentkinja ostvarila kao majka
  • godine i porodična anamneza

Ukoliko se radi o mlađoj ženi, koja nije imala trudnoću, kako bi se u najvećoj meri očuvao grlić uzorak koji se uzima na ovaj način je širi i plići. Dok je kod žena koje su iznele trudnoću, ili kod starjih žena uzorak dublji. Ipak, kakav će uzorak biti uzet zavisi i od sumnje lekara o kakvoj se promeni radi.

Loop konizacija

Kontraindikacije

Loop konizacija je kontraindikovana:

  • kada je rezultat pregleda endocervikalne kiretaže pozitivan

  • kada se kolposkopski ne može identifikovati gornji deo lezije koji prodire u cervikalni kanal

  • kada klinički postoji invazivni karcinom grlića materice

  • kada postoji poremećaj faktora koagulacije

  • kada su abnormalnosti porcije nejasne

  • ova tehnika se ne primenjuje kod trudnica, babinja i prva tri postpartalna meseca

Komplikacije loop dijatermije su relativno retke, pa se ova tehnika savetuje za dijagnostiku i lečenje lezija koje su donedavno zahtevale klasičnu konicaziju nožem.

Nakon LOOP konizacije

Najveći broj žena može se vratiti svojim uobičajenim dnevnim  aktivnostima 1 do 3 dana od intervencije. Vreme oporavka zavisi od  opsežnosti procedure.

Nakon LOOP konizacije može doći do nastanka grčeva koji mogu trajati kratko nakon procedure, braonkastog vaginalnog sekreta tokom prve nedelje, pojačanog ili krvavog vaginalnog sekreta ili tačkastog krvarenja.

Preporučuje se da 3 nedelje nakon procedure koristite higijenske uloške umesto tampona i da naredne 3 nedelje izbegavate upražnjavanje seksualnih odnosa dok ranica ne zaraste. Vaš lekar će vam reći kada je bezbedno da to uradite.

Ukoliko imate visoku temperaturu, ozbiljno vaginalno krvarenje, bol u  predelu male karlice, vaginalni sekret neprijatnog mirisa ili žućkast vaginalni sekret koji može biti posledica infekcije potrebno je da se javite lekaru.

Loop konizacija

Kontrolni pregled

Nakon sprovedenog postupka, potrebno je da dođe na kontrolu i redovno praćenje stanja grlića materice. Radiće se skrining za rak grlića da bi bili sigurni da su sve abnormalne ćelije ukonjenje, i da se nisu vratile.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.