Hormonska terapija

Za ženu nema kvalitetnog života bez normalne koncentracije estrogena, progesterona i testosterona. S obzirom na najnovija saznanja iz oblasti endokrinologije menopauze, danas je nedopustivo lišavanje žena odgovarajuće terapije. Ne samo radi lečenja simptoma menopauze već i preveniranja neizbežnih komplikacija, kao što su osteoporoza, arterioskleroza, hipertenzija, koronarna bolest, šlog, poremećaj mentalnih funkcija.

Menopauza nije bolest tj. stanje koje ima definitivan lek i ne može se potpuno odstraniti. Međutim, naš stručni tim može Vam ponuditi različite terapije koje pomažu kod ublažavanja simptoma menopauze. Većina lekova koje doktori prepisuju može da spreči ili kontroliše visok nivo holesterola, kao i gubitak gustine kostiju koji se dešava u menopauzi. Nekim ženama nije potrebna nikakva terapija, dok je drugima neophodno da uzimaju lekove tokom svih godina menopauze.

Rana menopauza

Kod mladih žena sa prevremenom insuficijencijom jajnika, odnosno ranom fiziološkom menopauzom, koja počinje pre 40. godine, preporučuje se primena viših doza hormonskih preparata. Na ovaj način rešavaju se vazomotorne smetnje kao što su valunzi ili talasi vrućine, noćno znojenje, lupanje srca, nesanica, napetost, slabljenje pamćenja, napadi panike, smanjena seksualna želja…

Istovremeno, dugoročno se smanjuje mogućnost nastanka navedenih bolesti usled deficita estrogena. Osim toga, uz postojeću terapiju može da se potencijalno realizuje i fertilitet, odnosno rađanje. Na ovu populacionu grupu posebno se obraća pažnja, jer je primećeno da u poslednjih nekoliko godina pokazuje tendenciju rasta.

Žene starije od 50 godina

Da bi se preduzeli valjani terapijski koraci, prvo mora potpuno da se sagleda stanje svake žene individualno. Budući da su receptori za estrogen prisutni na svim krvnim sudovima, simptomi deficita njegovog primarnog sastavnog hormona estradiola jasno su izraženi u celom telu. Osim vazomotornih tegoba, ona oseća i bolove u kostima, mišićima i zglobovima, kao i promene krvnog pritiska, koji je do tada bio uredan. Istovremeno, smanjuje se želja za polnim odnosom, partner i porodica se udaljavaju, greši se na poslu, što predstavlja poseban problem i za sredinu i za ženu, jer živi nekvalitetnim životom. S obzirom na to da postoji rešenje, ovakvi poremećaji ne smeju da se ignorišu. Na to nas obavezuje i Svetska zdravstvena organizacija koja je pred lekare postavila cilj da se ženama omogući da kvalitetno žive do kasnog životnog doba.

Terapija

Međunarodno udruženje za menopauzu predlaže da se svakoj ženi oko 50. godine prvo uradi sistematski pregled. Sistematski pregled obuhvata osnovne analize krvi, hormonske analize, ultrazvuk stomaka, materice, jajnika, dojki, kao i mamografiju, kolposkopski pregled i papa-test grlića materice. Tek posle takvog opsežnog pregleda, koji treba da pokaže opšte stanje, može da se uvede hormonska terapija estrogenom i progesteronom.

Ponekad se uvodi i testosteronska terapija, obično u slučajevima odstranjenja jajnika, insuficijencije bubrega, smanjenja libida. Svaki od ovih hormona deluje na svoj način, pri čemu, primera radi, progesteron deluje na nivou celog tela, sa posebnim efektima na mozak, koštani sistem i krvne sudove.

Kada sa terapijom treba da se počne?

Svaka terapija se na osnovu pregleda individualno određuje. Treba da se započne na vreme, u trenutku kada do tada redovne menstruacije postanu neredovne. Da bi se primenila vrlo je važno da se isključe apsolutne kontraindikacije, koje to ne dozvoljavaju. Takvo je, na primer, maligno oboljenje bilo kog organa, otkazivanje u radu jetre i bubrega, zapaljenje vena…

Dužina terapije se ne limitira već se procenjuje na osnovu aktuelnog stanja i rezultata kontrolnih pregleda, u intervalima od jedne godine. I još nešto. Davanje hormonske terapije prvi put ženama starijim od 60 godina nije uputno, osim u retkim slučajevima koje procenjuje lekar.

Kvalitetniji život

Menopauzalna hormonska terapija je najjeftinija u otklanjanju pratećih tegoba i žene ne bi trebalo da je izbegavaju. Pogrešan je stav da su podeljena mišljenja o njenoj primeni, a samo znanjem mogu da se prevaziđu predrasude i omogući kvalitetan život u menopauzi, na čemu upravo insistira Međunarodno udruženje za menopauzu.

Terapija se zasniva na nadoknadi polnih hormona estrogena i progesterona. Preporučuje se tokom takozvane perimenopauzalne tranzicije, odnosno perioda koji traje kraće ili duže pre poslednje menstruacije, počinje sa prvim menopauzalnim simptomima i završava se oko godinu dana nakon poslednje menstruacije.

Osim uklanjanja mnogobrojnih tegoba, ovom terapijom uspešno se sprečava i atrofija genitalnih organa, zbog čega se znatno smanjuje njihovo obolevanje i generalno poboljšava kvalitet života.