Hirzutizam

Hirzutizam je stanje pojačane maljavost muškog tipa, kod žena. Karakteriše se pojavom debelih, pigmentisanih dlaka na mestima na kojima se kod žena one inače ne javljaju, kao što su brkovi, brada, lice, areole dojke, grudni koš, srednja linija trbuha, zadnjca, gornja trećina unutrašnje strane bedara.

Uzrok nastanka

Hirzutizam može biti posledica: povećane produkcije androgena, povećane biološke aktivnosti androgena, povećanog metabolizma androgena u androgeno potentnije metabolite, smanjenja metaboličkog klirensa androgena, povećane senzitivnosti ciljnog tkiva na testosteron.

Bolesti i poremećaji koji dovode do hirzutizma su: poremećaji ovarijuma (sindrom policističnih ovarijuma, hipertekoza, tumori), poremećaji nadbubrežnih žlezda (Cushingov sindrom, kongenitalna adrenalna hiperplazija, karcinom, tumori), idiopatski hirzutizam, lekovi (difenilhidantion, diazoksid, glikokortiokoidi, ciklosporin, androgeni i dr.), akromegalija.

Koliki je uticaj genetike?

Rezultati molekularnih i genetskih ispitivanja ukazali su na značajnu povezanost polimorfizma na određenim genskim lokusima sa pojavom sindroma policističnih jajnika kod osoba s hirzutizmom. Istovremeno, utvrđena je značajna povezanost izmežu genskih varijacija i nivoa ukupnog testosterona u nastanku sindroma policističnih jajnika i hirzutizma. Takođe, deficit jednog broja enzima ima veoma važnu ulogu u nastanku hirzutizma.

Klinička slika

Uz sve nabrojane regije pojačane maljavosti, može se javiti i virilizacija. Virilizacija podrazumeva pojavu frontalne ćelavosti, muški habitus, atrofiju dojki, produbljen glas, klitoromegaliju ( uvećanje klitorisa) i psihičke promene (povećan libido i agresivno ponašanje). Virilizacija je po pravilu prisutna samo kod žena sa veoma izraženim hirzutizmom i znak je izrazito povećane produkcije testosterona.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike i određivanja nivoa hormona u krvi. Ultrazvučni pregled jajnika ima izuzetan značaj u dijgnostici tumora, dok su CT (skener) i NMR (magnetna rezonanca) najsigurniji za otkrivanje nadbubrežnih tumora.

Lečenje

Lečenje hirzutizma obuhvata lekove, opšte mere (redukcija telesne težine) i lokalne mere (depilacija). Supresija androgena sama po sebi nije dovoljna za smanjenje hirzutizma, ukoliko nije kombinovana sa antiandrogenima. Najčešće se primenjuje ciproteron – acetat u kombinaciji sa kontraceptivnim pilulama ili etinil – estradiolom.