Obično se prva poseta ginekologu desi između 6. i 8. nedelje trudnoće – naravno, što pre nakon što saznate ili posumnjate da ste trudni zakažete pregled u ginekološkoj ordinaciji, to bolje. Često je prva poseta upravo i najduža tokom trudnoće, jer uključuje upoznavanje između ginekologa i pacijenta, odgovaranje na mnoga pitanja, kao i sprovođenje trudnice kroz sve što će se dešavati u narednim mesecima.

U pitanju su početne procedure nakon kojih kreću detaljniji pregledi, kao i planiranje devetomesečnih testova i poseta.

Analiza krvi u trudnoći

Pod analizom krvi, prvenstveno, spada određivanje krvne grupe trudnice (ukoliko se ne zna), važno zbog moguće transfuzije u toku trudnoće ili u toku porođaja. Između ostalog, radi se provera Rh faktora, odnosno ispituje se da li je trudnica Rh negativna ili pozitivna, nakon čega se određuju dalji koraci u vođenju trudnoće.

Inicijalni testovi krvi su važni jer daju informaciju o tome da li je trudnica anemična, dobija se potpuniji uvid u njeno zdravstveno stanje i dobija se mogućnost da se detektuju potencijalni problemi koji mogu nastati u toku trudnoće. Analiza krvi radi se više puta u toku trudniće, počevši od prve posete ginekološkoj ordinaciji.

Biohemijske analize

Ove analize se mogu raditi kao deo osnovnog ispitivanja ili ciljano, u zavisnosti od patologije na koju sumnjamo. Ciljane analize zahtevaju specifična biohemijska ispitivanja koja radimo najčešće kao deo dopunske dijagnostike bilo da se radi o oboljenjima u toku ili nezavisno od trudnoće. Uz krvnu sliku mogu nam pružiti širu sliku o stanju pacijenta i često imati presudnu ulogu kada postoje određene diferencijalno dijagnostičke dileme.

Analiza hormona

Zaduženi su za stimulaciju ili inhibiciju rasta, odumiranje ćelija, rad imunog sistema, regulisanja metabolizma, pubertet, trudnoću, menopauzu, za kontrolisanje čitavog reproduktivnog ciklusa…

Najočitiji primer je Beta HCG – hormon koji služi za utvrđivanje trudnoće. Njega luči tkivo posteljice i uloga mu je podrška žutom telu u jajniku (naziva se i čuvarom trudnoće).

Brisevi

Brisevi se rade zbog mikrobioloških analiza, a u našoj ordinaciji možete uraditi kompletne mikrobiološke analize kao što su: vaginalni, cervikalni, bojeni preparat na bakterijsku vaginozu, ispitivanja na prisustvo Mycoplasme, Ureaplasme, Chlamydie, uretralni, rana i sl.

Urin i urinokultura

Prva bazična analiza je sediment urina koji podrazumeva prisustvo leukocita, bakterija, epitelnih ćelija, eritrocita, kristala, proteina i dr. Ukoliko nalaz sedimenta sugeriše da postoji urinarna infekcija (prisustvo većeg broja leukocita ili dosta bakterija) potrebno je uraditi urinokulturu radi izolacije specifične bakterije sa antibiogramom nakon čega se uključuje ciljana terapija.

Bitno je napomenuti da je svaka urinarna infekcija u trudnoći mogući razlog prevremenog porođaja, dok, recimo, prisustvo proteina može ukazati na hipertenzivnu bolest u trudnoći ili oštećenje bubrežne funkcije.

Dodatni pregledi i testovi

U dogovoru sa ginekologom, radi se i analiza vitamina D kod trudnice, AST i ALT testovi, kolposkopija, papa test, cervikalni i vaginalni bris, kontrola antitela, OGTT (oralni test na toleranciju glukoze)… Sve to, uz prethodno pomenute procedure, koristi za određivanje šta je od lekova i vitamina potrebno da se koristi kao i da bi se utvrdili naredni prenatalni pregledi (koji umnogome zavise od zdravstvenog stanja trudnice i bebe).

Prenatalna nega od krucijalne je važnosti za zdravlje i dobrobit vaše bebe. Bez adekvatnih testova i pregleda nema ni bezbedne trudnoće – pa je prva stvar koju treba da uradite nakon što saznate da ste trudni da odlučite koji ginekolog i koja specijalizovana ginekološka ustanova će se brinuti o vama i vašoj bebi u narednih devet meseci.