Kontrola trudnoće

Kontrola trudnoće podrazumeva redovno proveravanje vašeg zdravlja i zdravlja vaše bebe tokom 40 nedelja gestacije, uz pomoć najsavremenijih metoda i aparata. Osim toga, sa ciljem da vam donesemo sigurnost tokom trudnoće, okupili smo tim najstručnijih specijalista ginekologije i akušerstva, koji su vam apsolutno posvećeni i uvek dostupni.

Trudnoća i rođenje deteta je nesumnjivo jedno od najuzbudljivijih iskustava i najvažnijih momenata u životu žene. Pristup trudnoći sa medicinskog aspekta je doživeo revolucionarne promene poslednjih godina. Redovni kontrolni pregledi su neophodni kako bi se na vreme uočili potencijalni problemi.

Već prilikom prvog susreta pacijentkinje sa ginekologom, koji je najčešće nakon izostanka menstruacije i pozitivnog testa na trudnoću, potrebno je detaljno informisati buduću majku o značaju redovnih kontrola. Veoma je bitno da se pojedini pregledi urade u tačno određenim periodima trudnoće jer se na taj način višestruko povećava preciznost prenatalne dijagnostike.

PRE PLANIRANE TRUDNOĆE

U idealnoj varijanti pacijentkinje bi trebalo da se jave ginekologu na regularni ginekološki pregled oko 3 meseca pre planirane trudnoće. Na taj način će se proveriti zdravstveno stanje  kao i eventualne kontraindikacije za trudnoću. Srećom, najveći broj trudnoća protiče normalno s obzirom da trudnoća predstavlja fiziološko stanje.

Već od tog momenta savetuje se upotreba folne kiseline u dnevnoj dozi od 400 mikrograma u cilju prevencije defekta neuralne cevi (kičmene moždine, odnosno mozga). Ukoliko je rizik od ovakvih defekata veći zbog određenih medicinskih stanja ili defekata neuralne cevi u prethodnoj trudnoći, doza folata treba da bude veća i to najčešće oko 400 mikrograma.

KADA TREBA URADITI PRVI PREGLED U TRUDNOĆI?

Kada je trudnoća potvrđena, najčešće testom iz urina ili krvi, odnosno određivanjem vrednosti β-hCG, u periodu oko 6. nedelje trudnoće trebalo bi uraditi manuelni ginekološki pregled kao i ultrazvučni pregled. U tom periodu se potvrđuje broj plodova, vitalnost trudnoće, odnosno srčana radnja ploda i horionicitet ukoliko se radi o blizanačkoj trudnoći (broj posteljica). Osim navedenog ginekološkogpregleda potrebno je odrediti telesnu težinu trudnice i vrednost krvnog pritiska.

Takođe je neophodno odrediti krvnu grupu i Rh faktor, ukoliko to već ranije nije određeno, kao i krvnu sliku, vrednost šećera u krvi i analizu sedimenta urina. U istom periodu bi trebalo uzeti cervikalni i vaginalni bris kao i uraditi kolposkopiju i PAPA nalaz, ukoliko to nije urađeno ranije, na ginekološkom pregledu pre planirane trudnoće.

Ukoliko se radi o Rh negativnoj trudnici u toku trudnoće neophodna je redovna kontrola antitela na Rh (D) antigen eritrocita. Postoje dva pristupa prevencije senzibilizacije pacijentkinja koja je Rh negativna na plod koji je Rh pozitivan. Najčešće korišćeni u našoj sredini su primena Rhogama ili Anti D imunoglobulina u prva 72 sata nakon porođaja, i to samo ukoliko je plod Rh pozitivan; i drugi pristup ili takozvana potpuna Rh zaštita koja podrazumeva primenu Rhogama  u 28. nedelji trudnoće koja dodatno, skoro potpuno smanjuje rizik od senzibilizacije.

KOLIKO ČESTO TREBA RADITI KONTROLNE PREGLEDE U TRUDNOĆI?

Nakon prvog pregleda savetuju se redovne kontrole na svake 4 nedelje do 28. nedelje trudnoće, potom na 2 nedelje do 36. nedelje a nakon toga jednom sedmično do porođaja.  U periodu od 24. do 28. nedelje radi se OGTT (oralni test na toleranciju glukoze) mada se, ukoliko postoje faktori rizika, on može uraditi i u ranijoj gestaciji. Prisustvo proteina u urinu uz povišene vrednosti krvnog pritiska ukazuje na rizik od preeklampsije i eklampsije i zahteva dodatna ispitivanja, dok prisustvo bakterija i leukocita u urinu ukazuje na urinarnu infekciju koja se mora proveriti urinokulturom. Urinarna infekcija u trudnoći zahteva lečenje i u slučaju da pacijentkinja nema nikakvih simptoma. Takođe, prisustvo određenih naslednih bolesti u porodici može biti razlog za prenatalne genetske dijagnostičke testove.

KAKAV JE PLAN KONTROLE TRUDNOĆE U NAŠOJ ZEMLJI?

Prema Nacionalnom vodiču dobre prakse za kontrolu trudnoće za ginekologe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, izdatom 2006. godine, tokom trudnoće planirano je, osim prvog pregleda tokom koga se utvrđuje trudnoća, još četiri kontrolna pregleda, sa 16, 24, 28 i 32 nedelja, kao i četiri ultrazvučna pregleda. Tokom prvog se ultrazvučno utvrđuje trudnoća, a posle toga se beba kontroliše sa 12, 20 i 32 nedelje. Osim toga, potrebne su i laboratorijske kontrole.

Šta treba da pripremim za sledeće posete lekaru i za kada da ih planiram?

Planirajte da tokom trudnoće osim prvog pregleda tokom koga se utvrđuje trudnoća, imate još četiri kontrolna pregleda, sa 16, 24, 28 i 32 nedelje. Za sve njih je uglavnom potrebno pripremiti nalaz kompletne krvne slike, mokraće i šećera u krvi. U zavisnosti od nedelje trudnoće, savetovaće vam se i kontrola na HIV, proveriti stanje grlića, kontrolisati anti D antitela, a sa 28 nedelja uraditi i opterećenje glukozom, da bi se ispitalo stanje vašeg metabolizma ugljenih hidrata – to je kontrola da bi se videlo da li postoji problem sa šećerom u krvi.

Sa 36 nedelja treba uraditi HbS Ag – test na žuticu, te nalaze brisa grlića i koprokulturu, a sa lekarom se dogovoriri oko otvaranja porodiljskog bolovanja 28 dana pre verovatnog termina porođaja.

Naravno, ove preporuke o vremenu i sadržaju pregleda važe samo ako se radi o trudnoći niskog rizika i ako se tokom trudnoće ne razviju komplikacije. Ako postoji bilo kakvo odstupanje od normalnog toka ili pogoršanje stanja, potrebno je intenzivirati kontrole i proširiti tim koji kontroliše trudnoću, te uvesti adekvatne laboratorijske kontrole.