Histeroskopija

Histeroskopija je minimalno invazivna kratkotrajna hiruška procedura koja omogućava ginekologu da pregleda unutrašnjost materice u cilju postavljanja dijagnoze i lečenja promena u unutrašnjosti materice-polipa, mioma i septuma.

Ona se smatra “zlatnim standardom” u dijagnostici i lečenju promena u šupljini materice i indikovana je kao poželjna procedura kod svih žena koje se leče od infertiliteta i planiraju da uđu u proces vantelesne oplodnje, naročito pre prvog pokušaja.

Indikacije

  • U cilju otkrivanja uzroka abnormalnog krvarenja (i lečenja abnormalnog krvarenja).

  • U cilju ispitivanja uzroka steriliteta i ponavljanih spontanih abortusa.

  • U cilju otkrivanja i uklanjanja promena na sluznici materice (polipa,mioma), otkrivanja malignih promena.

Histeroskopija

Kako se izvodi histeroskopija?

Izvodi se tako što se histeroskop (mikrokamera sa izvorom hladnog svetla) kroz vaginu i grlić materice uvodi u materičnu duplju. Taj tanki endoskopski instrument omogućava vizualizaciju materične šupljine.

Moderni histeroskopi su tako tanki da kroz grlić prolaze bez njegovog širenja (dilatacije).

Tokom niza godina  pre svega zahvaljujući tehničkim inovacijama,  laparоskopija i histeroskopija su postale zlatni standard u dijagnostici.

Dijagnostička histeroskopija?

Histeroskopija je veoma važan deo u ispitivanju steriliteta, ponovljenih pobačaja i/ili abnormalnog krvarenja iz materice. Može biti dijagnostička i operativna. To je intervencija u kojoj se koristi histeroskop (veličine 3 do 9 mm) koji se kroz vaginu i grlić materice unosi u materičnu duplju. Moderni histeroskopi su tako tanki da kroz grlić prolaze bez njegovog širenja (dilatacije).

Unutrašnjost materice čine dva lista endometrijuma (materične sluzokože) koji su međusobno priljubljeni. Da bi se sagledali, moraju se razdvojiti, a to se najčešće čini ubacivanjem tečnosti . Histeroskopija se obavlja obično neposredno posle menstrualnog krvarenja jer se tada najlakše može sagledati materična duplja. Dijagnostička histeroskopija se koristi da bi se ispitala unutrašnjost materice, postojanje septuma (pregrada) ,priraslica, polipa, mioma ili drugih abnormalnosti.

Histeroskopija

Operativna histeroskopija?

Operativna histeroskopija je često samo nastavak dijagnostičke. To je intervencija u kojoj se operativno uklanjaju promene koje su nam dostupne (priraslice, polipi, miomi…), kao i uklanjanje tkivnih pregrada koje remete normalan oblik materice i time onemogućavaju začeće ili čine neke druge nepogodnosti u menstrualnom ciklusu( krvarenje van ciklusa , produženo menstrualno krvarenje).

U toku ove intervencije mogu se uzeti uzorci materične sluzokože ( biopsija endometrijuma) koji sešalju na histopatološku analizu . Mikrobiološka analiza ovih uzoraka može nam otkriti “neme infekcije”, tj. infekcije koje su prisutne u samom tkivu, ali ih na drugi način ne možemo otkriti. One ne daju nikakve pritajene tegobe, ali mogu izazvati probleme steriliteta.

Histeroskopijom često šaljemo uzorak i na analizu NK ćelija.

Priprema za histeroskopiju

Priprema pacijentkinje za histeroskopiju je jednostavna. Potrebno je uzdražati se od jela i pića (uključujući vodu) u trajanju od najmanje šest sati pre intervencije.

Takođe je neophodan i uredan nalaz vaginalnog i cervikalnog brisa (lekar može zatražiti i uredne briseve na hlamidiju, mikoplazmu i ureaplazmu). Histeroskopsku intervenciju je najbolje uraditi u prvoj fazi ciklusa (do 10. dana menstruacije).

Histeroskopija – oporavak

Histeroskopija se radi ambulanto, u ordinaciji se ostaje do 1 h nakon intervencije .

Oporavak od histeroskopije je jako kratak. Nakon što prođe efekat anestezije (ošamućenost, pospanost ili blaga vrtoglavica), mogu se osetiti grčevi u donjem delu stomaka. Većina pacijentkinja se već sutradan može slobodno vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.

Kontrolni ultrazvučni pregled se zakazuje posle prvog menstrualnog ciklusa od intervencije.

Histeroskopija – indikacije

Polipi u materici

Polip u materici ( cavum uterusa) je benigna promena koja je najčešče veličine do 1 cm ( nekada može biti i veći) koji raste u unutrašnjosti materice.

Najčešče  postoji sаmo jedаn polip ali može biti i nekoliko.  Njihova veličina je u rаsponu od nekoliko milimetаrа do nekoliko centimetаrа, najčešće lokalizovani na unutrašnjem zidu mаterice ili su zakačeni na tаnku peteljku.

Polipi su benigni izraštaji  što se histopatološkom analizom potvrđuje.  Prilikom ispitivanja, prvo se primenjuje dijagnostička, a potom i operativna histeroskopija.

Polip se potom uz pomoć resektoskopa u celini i uklanja. Uklonjen polip se šalje na histološki pregled radi definitivne potvrde dijagnoze, uz minimalno krvarenje i trajanje intervencije od samo nekoliko minuta.

Miomi materice

Miomi na materici su dobroćudni tumori glatke muskulature materice koji se razvijaju na unutrašnjem ili spoljašnjem zidu materice. Veličina im varira.

Najčešće se javljaju kod žena u reproduktivnom periodu, starosti od 35 do 50 godina.

Miomi locirani u šupljini materice ili neposredno ispod materične sluzokože mogu se potpuno histeroskopski ukloniti. Iako su najčešće mali i benigni, miomi mogu rasti i praviti niz tegoba, poput iregularnih krvarenja, pritiska i osećaja punoće u materici, intenzivnih bolova itd.

Osim toga, miomi mogu uticati na otežano začeće i iznošenje trudnoće, pa su spontani pobačaji češći kod žena sa miomima u materičnoj šupljini.

Histeroskopija

Obilna menstrualna krvarenja

Mnoge žene u kasnijem reproduktivnom dobu imaju obilna menstrualna krvarenja. Hysteroskopija je često i dijagnostička i terapijska metoda ko produženih , obilnih i neurednih krvarenja. Pomoću histeroskopa se izvrši ablacija sluzokože i tako se spreči ponovo obilno menstrualno i intermenstrualno krvarenje.

Septumi (pregrade)

Septum (pregrada) materice je urođena anomalija, koja može deliti matericu na dva dela ili postojati samo u jednom njenom segmentu. Uz pregradu materice česte su i anomalije razvoja materice.  Takođe, često se javlja bol pri seksualnom odnosu. Ova anomalija može biti uzrok steriliteta.

Usavršavanjem optike i histeroskopskih intrumenata, danas se u okviru minimalno invazivne jednodnevne hirurgije, ova stanja mogu rešiti za 10 do 15 minuta u kratkotrajnoj anesteziji, sa minimalnim gubitkom krvi.

Oporavak je veoma brz, pa pacijentkinje koje imaju problem sa sterilitetom ili ponavljanim pobačajima, posle histeroskopskog uklanjanja septuma (pregrade), mogu bezbrižno da planiraju trudnoću.

Histeroskopija

Sterilitet, vantelesna oplodnja i inseminacija

Danas histeroskopija koja se radi pre postupka vantelesne oplodnje postaje gotovo nezaobilazna. Histeroskopija predstavlja najbolji način kojim se može proveriti da li je vaša materica zdrava i spremna za bebu. Problemi vezani za građu materice mogu biti razlog spontanih pobačaja ili neplodnosti. Čak i uz pomoć najsavremenijih ultrazvučnih aparata ne može se postaviti tako precizna dijagnoza niti dobiti tako celovita slika kao uz pomoć histeroskopije.

Rutinska histeroskopija se naziva dijagnostička , u toku koje lekar posmatra izgled same materice i ostijuma (početka jajovoda), a ukoliko ginekolog u toku procedure otkrije promene poput septuma, polipa, mioma, priraslica, ožiljnog tkiva oni se mogu odmah i tretirati pa onda histeroskopija iz dijagnotičke prerasta u operativnu.

Kontraindikacije histeroskopije

Kontraindikacije za histeroskopiju su malobrojne i uglavnom podrazumevaju postojanje trudnoće i aktivne infekcije genitalnog trakta.

Kada je o eventualnim komplikacijama reč, u većini slučajeva moguće ih je odmah primetiti i pravovremeno otkloniti. One se dešavaju u malom broju slučajeva i najčešće u vidu materičnih kontrakcija, koje pacijentkinja registruje kao bol u donjem delu stomaka, ili produženog krvarenja.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa lekarom.