Endokrinologija

Endokrinologija se bavi poremećajima poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem,  kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.

Endokrinologija se bavi oboljenjima nastalim zbog poremećaja funkcije žlezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Ova oboljenja dovode do teških poremećaja zdravlja i potrebno ih je što pre dijagnostikovati i adekvatno lečiti.

U sastav endokrinog sistema (sistema žlezda sa unutrašnjim lučenjem) spadaju:

 • štitna žlezda,
 • paratireoidne žlezde (paraštitaste žlezde),
 • hipotalamus,
 • hipofiza,
 • deo pankreasa,
 • jajnici,
 • nadbubrežne žlezde

Pregled endokrinologa se sastoji od:

 • Anamneze– razgovor sa pacijentom o tegobama, ranijim oboljenjima – istoriji bolesti, prisutnim faktorima rizika.
 • Fizikalni pregled– inspekcija – posmatranje (npr. traženje promena koje mogu biti posledica dugogodišnje šećerne bolest), palpacija – opipavanje (štitne žlezde u cilju uoćavanja promena u veličini ili prisustva čvorića), auskultacija-slušanje srca i pluća (koristeći stetoskop), merenje krvnog pritiska (koristi se tenziometar).
 • Postavljanje dijagnozei davanje saveta i preporuka za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predloga za sprovođenje dalje dodatne dijagnostike (Test opterećenja šećerom – glukozom ili test tolerancije na glukozu, merenje određenih vrednosti hormona u krvi- po potrebi sprovođenje određenih specifičnih dinamskih testova, rendgensko snimanje glave, CT endokranijuma, MRI endokranijuma, utrazvuk abdomena, CT abdomena i male karlice, iglena biopsija štitne žlezde).
 • Prepisivanjepotrebne terapije ukoliko je potrebna.

Čemu služe hormoni?

Hormoni regulišu metabolizam, rast, reprodukciju, disanje, senzornu percepciju, pokret. Kada dođe do poremećaja hormona, mnoge funkcije organizma mogu da se poremete. Endokrinologija izučava hormone, žlezde i tkiva koje proizvode hormone.

Šta je endokrini sistem?

Ljudski endokrini sistem se sastoji od žlezda koje oslobađaju hormone da bi kontrolisale različite funkcije organizma. Kada hormoni napuste žlezde, oni ulaze u krvotok i prenose se u organe i tkiva.

Žlezde koje spadaju u endokrini sistem su:

 • Hormonski disbalans može biti genetski, ali oni može nastati i uticajem spoljnih faktora.nadbubrežna žlezda
 • hipotalamus
 • jajnici i testisi
 • pankreas
 • paratiroidne žlezde
 • epifiza (pinealna žlezda)
 • hipofiza
 • timus (grudna žlezda)
 • štitna žlezda

Disbalans hormona utiče na normalno funkcionisanje i život čoveka, te je neophodno obratiti se endokrinologu kada nastanu prvi simptomi koji ukazuju na poremećaj istih.