Folikulometrija

Folikulometrija je procedura koja podrazumeva obavljanje serije  ultrazvučnih pregleda u cilju praćenja rasta folikula u jajniku. Radi se  od 9. do 20. dana menstrualnog ciklusa (ako ciklus traje 28 dana). Na  osnovu nalaza ovih ultrazvučnih pregleda može se proceniti tačno vreme  ovulacije. Svaki ultrazvučni pregled traje oko 20 minuta. U proseku se  radi 4 do 6 ovakvih pregleda u okviru menstrualnog ciklusa.

Šta je folikul?

Tokom normalnog menstrualnog ciklusa unutar folikula koji se nalaze u  jajniku razvija se jajna. Folikul je struktura sa tankim zidom koja  sadrži jajnu ćeliju i tečnost. Folikul se na ekranu ultrazvučnog aparata  može videti kada je veličine od 7-8 mm i vidi se kao kružni mehur koji  je ispunjen tečnošću. Folikul raste 1-2 mm po danu,a ya ovulaciju je  spreman kada je u prečniku veličine 17-25 mm. Tokom folikulometrije  prati se i upisuje broj folikula u razvoju, njihova veličina i vreme  ovulacije.

Folikulometrija i tempiranje odnosa

Ponekad je potrebno da samo malo pomognemo prirodi… Kada lekar savetuje da se proba sa tempiranim odnosima u cilju ostvarivanja trudnoće, sa folikulometrijama se počinje od 10-12 dana menstrualnog ciklusa. Da ponovimo prvi dan menstrualnog ciklusa, je u stvari prvi dan menstruacije. Na folikulometriji se može potvrditi ovulacija i proceniti kada je najbolje imati odnos. Kao dopuna da je ovulacija bila kvalitetna može se uraditi i progesteron 21 dana ciklusa.

Indikacije

  • U cilju određivanja postojanja ovulacije i tačnog vremena ovulacije.
  • U cilju daljeg ispitivanja (ukoliko ste prethodno imali jedan ili više spontanih pobačaja).
  • Ukoliko uzimate lekove koji stimulišu nastanak ovulacije.

Kako se izvodi?

  • Ultrazvučni pregled se izvodi tako što pacijentkinja leži na leđima  u istom položaju kao i tokom standardnog ginekološkog pregleda. Za  ultrazvučni pregled koristi se sonda koja se postavlja u vaginu (tzv.  vaginalna sonda), a pregled se zove transvaginalni ultrazvučni pregled.  Proces je relativno bezbolan. Preko sonde se stavlja prezervativ i mala  količina gela.
  • Tokom folikulometrije lekar prati i upisuje broj  folikula u razvoju, njihovu veličinu i vreme ovulacije (ako do nje  dođe). Ovim pregledom može se utvrditi i debljina sluznice materice koja  je veoma značajna u procesu začetka trudnoće (folikul koji sazreva  stvara veliku količinu hormona koji dovode do zadebljanja sluznice  materice). Na osnovu debljine i izgleda sluznice materice na ultrazvuku  indirektno se može zaključiti koliko se hormona stvara.

Potencijalni rizici

Nema rizika pri obavljanju ovih ultrazvučnih pregleda.

Priprema

Najčešće nije potrebna posebna priprema za ovaj test. Pre pregleda je  neophodno da mokrite i da potpuno ispraznite mokraćnu bešiku.

Folikulometrije i vantelesna oplodnja

Bilo da se vantelesna oplodnja radi u prirodnom ciklusu, modifikovaniom prirodnom ciklusu ili stimulisanom ciklusu IVF/ICSI, važno je da ovaj pregled radi lekar koji ima iskustva u lečenju steriliteta. To je od suštinske važnosti zbog utvrđivanja broja i veličine folikula i procene endometrijuma. Svi ovi parametri su od velikog značaja jer se na osnovu njih pravi dinamika postupka vantelesne oplodnje.

Kod praćenja rasta i sazrevanja folikula u toku vantelesne oplodnje, prva folikulometrija se zakazuje obično od 6-8 dana ciklusa. Zbog individualnosti svake pacijentkinje, kao i prilagođavanja doze lekova koje se koriste u postupku, praćenja njihovog efekta, ali i zakazivanja Stop injekcije, ritam folikulometrija, koje prate i analize hormona iz krvi se određuje individualno.

U toku folikulometrije lekar meri veličinu folikula. Merenje folikula se zbog tačnosti vrši u dve ravni, jer su zbog pritiska kapsule jajnika folikuli često nepravilnog oblika. Srednjom vrednosti ovih merenja dobija se realni prečnik folikula koji lekar upisuje u listu stimulacije. Merenje folikula prati i merenje endometrijuma u najširem delu u uzdužnom preseku, kao i analize hormona.