PrenaTest – nova metoda u prenatalnoj dijagnostici

2020-01-14T12:18:17+00:00

Do sada su za pregled fetalnih hromozoma bile potrebne ćelije ploda čije je prikupljanje bilo moguće samo uzorkovanjem invazivnim pretragama (punkcija amnionske šupljine da bi se dobila plodova voda