Obaveštenje o promeni adrese i radnog vremena

2020-01-14T14:21:06+00:00

Obaveštavamo vas da je Ginekološka ordinacija Raović, od 5. maja na novoj adresi Golsvortijeva br. 6, Beograd. Sa promenom adrese, došlo je i do promene našeg radnog vremena, koje je