Barselona 2017 – Globalni kongres o histeroskopiji

2020-12-03T22:12:08+00:00

Ove godine se Globalni kongres o histeroskopiji održava u periodu od 2-5. maja u Barseloni. Stručni tim ginekološke ordinacije Raović, u sastavu dr Slađana Raović, dr Zoran Raović, dr