Uzroci steriliteta kod žena

2020-12-03T22:00:47+00:00

Neplodnost se, prema definiciji Svetskog udruženja za sterilitet i infertilitet definiše kao izostanak trudnoće više od jedne godine. Podrazumeva se, prema stručnjacima, da je to period u kome se održavaju