Kako ublažiti bolove tokom „onih dana“?

2022-05-16T21:00:45+00:00

Svi znamo promotivne poruke sa TV za uloške u kojima  dame veselo skaču i trče po gradu u belim pantalona. I znamo da ti dani u mesecu u realnosti