Kako ublažiti bolove tokom „onih dana“?

2020-12-03T22:05:32+00:00

Svi znamo promotivne poruke sa TV za uloške u kojima  dame veselo skaču i trče po gradu u belim pantalona. I znamo da ti dani u mesecu u realnosti