Obaveštavamo vas da je Ginekološka ordinacija Raović, od 5. maja na novoj adresi Golsvortijeva br. 6, Beograd. Sa promenom adrese, došlo je i do promene našeg radnog vremena, koje je sada od 8h do 20h.

Promenom poslovnog sedišta svi kontakti, telefonski brojevi i i-mejl adrese zaposlenih, ostaju nepromenjeni.

Pored promene adrese i radnog vremena, došlo je i do promene izgleda naše ordinacije. Uskoro i više slika našeg novog prostora.

U želji da se vidimo u našem novom prostoru,
Ginekološka ordinacija Raović