• Specijalistička ginekološka ordinacija Raović - pozovite: 011/244-77-63 063/687-889

Ginekologija

 • Dr Slađana Raović
 • Dr Zoran Raović
 • Prof. dr Dejan Filimonović
 • Ass. dr sci med Dejan Dimitrijević
 • Dr Aleksandra Pikula
 • Dr Donka Mojović
 • Ass. dr sci med Radomir Aničić
 • Dr Tatjana Đorđević
 • Dr Radmila Ćirić
 • Mr sci. med Jelena Radojević
 • Ass. dr sci med Slađana Mihajlović
 • Dr Slobodan Obradović
 • Mr sci. med Miloš Radović
 • Dr Mirko Mačkić

Konsultacije

U Ginekološkoj ordinaciji Raovic, naši pacijenti mogu obaviti konsultacije sa doktorima iz oblasti endokrinologije, hematologije i radiologije.